Jeśli naprawdę Mnie kochacie, nie bójcie się Mnie, bo chronię was przez cały czas.


Ostrzeżenie dla wierzących, by nie odrzucali prawdziwych proroków

Armia Resztydo duchowieństwainteligencjanie osądzajciemodlitwa o rozeznanieOstrzeżenieinni prorocydo niewierzących w te Orędziaprześladowania prorokówfałszywe proroctwafałszywi prorocydo wrogów tej Misjiprześladowanie tej Misjimodlitwa za prorokaaniołowiewezwanie do chrześcijandemony
2010-12-28 11:00

Moja umiłowana córko, otrzymujesz teraz ostatnie Orędzia dla ludzkości, by można było się w nie zagłębić przed końcem czasów, aby ratować swoje dusze.

Wielka liczba aniołów jest teraz zsyłana na cały świat, jak zostało to przepowiedziane, by przygotowywać ziemię na Moje przybycie. Wielu z tych aniołów jest w ludzkiej postaci i jak ty, Moja umiłowana córko, wybierają tę rolę. Ich pojawienie się przy narodzeniu zostało skoordynowane, by zazębić się z ostatecznym Ostrzeżeniem i końcem czasów. Podobnie wypuszczane są demony, uwolnione z głębin piekła. Kiedy ujawniają się na tej ziemi, czynią to przez kuszenie i kłamstwa. Przyciągają Moje dzieci, które są otwarte na ich wpływ. Infekują te dusze, które są już w ciemności. Wkraczają do ich ducha, okłamując je i przekonując, że ich wiara we Mnie i Mojego Ojca Przedwiecznego jest nonsensem.

Ci ludzie nie mają zewnętrznego wyglądu, który byście powiązali z tym, co uważacie za zło. Przeciwnie, będą wyglądać na pojętnych, bystrych i inspirujących. Będą bardzo przekonywający w głoszeniu tego, co Moje dobre dzieci uważają za prawdę. Niestety, w ich sercach nie będzie miłości i musicie strzec się ich nauczania.

Chcę teraz wezwać Moich wyznawców. Wy, Moje dzieci, poprzez modlitwę i wiarę otrzymaliście Dary, które obiecuję tym wszystkim, którzy podążają za Mną. Otrzymujecie różne Dary, a każdy Dar jest przeznaczony do szerzenia Mojego Słowa w inny sposób.

Ocenianie wizjonerów

Wy, którym daję Dar wiedzy - abyście pomagali identyfikować tych, którzy przychodzą w Moje Imię, i tych, którzy przychodzą w imię szatana - proszę, bądźcie bardzo ostrożni. Jedynie to jest słuszne, abyście strzegli się fałszywych proroków. Nigdy jednak, ale to nigdy, nie osądzajcie tych, którzy mówią, że przychodzą w Moje Imię, bez wcześniejszego wyraźnego zbadania ich orędzi. Nie wolno wam nigdy osądzać tych zesłanych przeze Mnie orędzi na podstawie "zewnętrznych przesłanek". Ponieważ człowiek, który mówi, że przychodzi w Moje Imię, nie zakłada, że wasz pogląd na jego temat jest nieomylny. Zwróćcie uwagę na tych proroków, którzy cierpią przez drwiny lub którzy wywołują oburzenie, gdy stwierdzają, że otrzymują Boskie orędzia ode Mnie lub Mojej Matki Najświętszej.

Nie poddajcie się pokusie wydawania szybkiego osądu o nich, zanim sami dokładnie nie posłuchacie ich orędzi. Te orędzia nie będą się w prosty sposób odnosić do Mojego Nauczania - będą się odnosić do Mojego Słowa i będą pełne miłości. Będą was pouczać, jak wieść życie w Moje Imię w celu osiągnięcia zbawienia.

Nigdy nie bądźcie zaniepokojeni, kiedy Moi prawdziwi prorocy twierdzą, że otrzymują orędzia dotyczące przyszłych wydarzeń, w które są wtajemniczeni. Nie próbujcie popełnić grzechu uprzedzenia, osądzając te orędzia poprzez rodzaj ludzi, do których ci prorocy należą. Niektórym będzie brakowało wykształcenia. Z niektórymi będzie przeciwnie i będą elokwentni. Wielu nie będzie pasować do waszego rozumienia tego, co się składa na "świętą" osobę.

Ale są sposoby, aby się upewnić co do ich prawdziwości. Ci, którzy są w kontakcie z Moją umiłowaną Matką, będą w większości przypadków przewidywać Jej objawienia, które Ona zapowiada, co do dnia i godziny. Ci, którzy przychodzą na takie objawienia, będą świadkami wielu wydarzeń. W przypadku, kiedy Moje orędzia są przekazywane ludzkości, będą one dawane światu tak, że prorok nie będzie się starał szukać chwały.

Rzucanie osądów na ludzi

Ostatecznie Moi wyznawcy, pomimo swojej wierności wobec Mnie, będą wciąż gardzić tymi, którzy przepowiadają przyszłe wydarzenia i będą rzucać pomówienia na tych pobłogosławionych mocą uzdrawiania od Ducha Świętego. Zatrzymajcie się i obudźcie z waszego spokojnego snu. Ci prorocy będą burzyć waszą rutynę, ponieważ nie przesiadują wygodnie razem z waszą świętą wspólnotą. Nie będą się dopasowywać do tego, czego oczekujecie. Zważcie na to. Jeżeli osądzacie tych ludzi na podstawie pogłosek bądź plotek z trzeciej ręki albo insynuacji, jesteście winni grzechu. Grzech przeciwko Moim prorokom bardzo Mnie obraża. Kiedy odrzucacie Moich prawdziwych widzących i proroków, odwracacie się ode Mnie.

Ale to właśnie jest dokładnie to, co się dzieje dzisiaj na świecie, gdy więcej wizjonerów się ujawnia. Nie jest to łatwe dla Moich wyznawców. Pamiętajcie tylko, że orędzia od Moich proroków muszą zostać przeczytane, zanim wydacie osąd, włączając w to nawet te, które mogą pochodzić od fałszywych proroków. Proście o prowadzenie, gdy rozważacie te orędzia. Prawdzie orędzia będą pełne Miłości. I w swoim autorytecie będą niezachwiane. Orędzia, które sprzeciwiają się wszystkiemu, co zrozumieliście o Nauczaniu Moim i Moich apostołów, bez względu na to, jak są subtelne, będzie łatwo ocenić.

Nie milczcie na temat swojej wiary

Idźcie teraz, Moje dzieci, i otwórzcie swoje serca na Moich proroków. Są po to, by dać wam pewność, że nadszedł dla Mnie czas, by przygotować was do przemawiania w Moim imieniu. Pamiętajcie, Chwała jest dana tym prorokom, którzy wypowiadają się pomimo upokorzenia i pogardy, które muszą znieść. Kara zostanie jednak wymierzona tym, którzy mówią, że podążają za Mną, ale którzy milczą na temat swojej wiary lub którzy z drugiej strony będą wypowiadać się zbyt szybko przeciwko Moim prawdziwym wizjonerom. Wiecie w swoich sercach, że ci, których potępiliście, mówią o wydarzeniach, które mają nadejść, a które jest wam bardzo trudno zaakceptować. Możecie pytać, dlaczego mój Zbawiciel, Jezus Chrystus, posługuje się takimi jednostkami? Przede wszystkim nie są oni świętymi wyznawcami według moich standardów. Tak więc, Moje pytanie do was jest takie. Dlaczego wierzycie, że tylko kilkoro wybranych, którzy oddają swoje życie modlitwie, ma prawo do odrzucenia tych, którzy wypowiadają się poza waszymi kręgami? Czy nie nauczyliście się niczego? Czy nie rozumiecie, że ci, którzy prowadzą swoje życie w oddaniu się modlitwie, też mogą stać się ofiarami zwodziciela?

Moi prawdziwi prorocy będą znienawidzeni

Pamiętajcie, Ja także zostałem wyśmiany, wzgardzony, odrzucony przez starszyznę i kapłanów, którzy patrzyli na Mnie z góry, kiedy byłem na ziemi. Jeśli byłem znienawidzony, to możecie być pewni, że Moi prawdziwi prorocy będą najbardziej znienawidzeni, tak jak będą uszanowani w innych miejscach.

Wstydźcie się, wy wszyscy. Moi prorocy nie powstaną z waszych wspólnot, a pomimo to musicie ich szanować. Będą prorokami tylko z najmniejszym prawdopodobieństwem z powodu życia, jakie prowadzili. Niektórzy będą pochodzić z biednego środowiska. Niektórzy będą pochodzić z bogatego środowiska. Niektórzy przybędą z małym wykształceniem, podczas gdy inni urodzą się z Darem przyswajania wiedzy. Oni są Moimi wybranymi prorokami. Wysłuchajcie ich głosów, zanim ich potępicie.

Módlcie się za nich. Módlcie się, aby Moje Słowo, dane tym prorokom, nie zostało odrzucone. I wy nie odrzucajcie Mojego Słowa. Niewierzący zawsze będą się starali zdyskredytować te dzielne dusze, które wypowiadają na głos Moje Słowo, ale tego należy się spodziewać. To wtedy, kiedy Moi wyznawcy, szczególnie ci w grupach modlitewnych, zakonach i inaczej posługujący, otwarcie odrzucają Moich prawdziwych widzących, Moje Serce jest rozdzierane na pół. Słuchajcie Moich Słów. Oni nigdy nie odbiegną od prawdy - nie więcej niż wy, Moi umiłowani wyznawcy, mogą naciągać prawdę, by dostosować ją do swojej interpretacji.

Otwórzcie oczy. Obudźcie się. Znaki się pojawiają, tak że wszyscy mogą je widzieć. Wy, Moi wierzący, nie macie wiele czasu. Słuchajcie. Módlcie się. Zjednoczcie się i głoście Moje Słowo w jedności, by ratować dusze, zanim czas się skończy.

Wasz umiłowany Chrystus

Jezus, Zbawiciel i Sędzia Sprawiedliwy