Kiedy ujrzycie Mój Krzyż, wszyscy poznacie żarliwość Mojej Miłości dla was wszystkich.


Ostatnie dni szatana - będą najboleśniejsze, jak użądlenie zdychającej osy

moc modlitwyDuch ŚwiętyNowy Rajantychrysttaktyka antychrystamodlitwy Krucjatyostatnie dni szatanajaki jest antychryst
2012-02-13 15:30

Moja córko, zapamiętaj proszę, że człowiek musi się tylko rozejrzeć wokół siebie, aby rozpoznać duże zmiany, które zaistniały na świecie.

Zwyczajne, codzienne wydarzenia już więcej nie będą wyglądały tak samo. Dzieci, przyjemności, jakich dostarczają korzyści materialne, straciły już swój blask. Już tak nie pociągają. Przysłania je teraz maska nicości.

Dlaczego tak jest? Czyż nie wiecie, że to plaga antychrysta i jego obecności na ziemi, która rzuca te cienie?

On, nasienie szatana infekuje każdy poziom waszego społeczeństwa, w tym polityki, sił zbrojnych, instytucji finansowych, organizacji humanitarnych, a nawet waszych kościołów.

Żaden sektor nie został oszczędzony, gdyż może on zadawać ból ludzkości w tych jego ostatnich dniach na ziemi.

Pamiętajcie, że Ja, wasz Jezus, dałem wam, Moi wyznawcy, moc Ducha Świętego, aby sprawców tych niegodziwości uczynić bezsilnymi.

Im bardziej wzrastacie w walce dzięki sile waszej wiary, tym słabszy będzie zacisk antychrysta.

Modlitwa, a zwłaszcza Modlitwy Krucjaty, które ci daję, Mój posłańcu, pomogą wypędzić tego złego ducha.

Wszelkie zło można zniszczyć poprzez modlitwę. To jest takie proste.

Dni przetrwania szatana i jego armii są policzone. Jednak będą najboleśniejsze, jak użądlenie zdychającej osy.

Okażcie cierpliwość i wytrwałość podczas tych prób, a wy, Moja armio, w nadziei i ufności będziecie maszerować w jedności do bram Mojego Nowego Raju na ziemi.

Wasz Zbawiciel, Jezus Chrystus