Jeśli naprawdę Mnie kochacie, nie bójcie się Mnie, bo chronię was przez cały czas.


Biblia nie jest spychana na bok na rzecz tych orędzi

Armia Resztymoc modlitwyo tej MisjiJezus Zbawicielemwojna na Bliskim Wschodzienie lękajcie sięBibliabroń atomowawezwanie do rozprzestrzeniania OrędziJezus jedyną drogą do zbawienia
2012-02-12 15:00

Moja szczerze umiłowana córko, tęskniłem wczoraj za tobą. Obudziłem cię w nocy, pamiętasz? Byłaś zbyt zmęczona, ale bardzo chciałem wtedy z tobą porozmawiać.

Dziś muszę przynaglić cię, abyś powiedziała światu, że wojna narasta i jeśli więcej Moich wyznawców nie będzie się modlić, to zostanie rozpętana wojna atomowa.

To wydarzenie jest bliskie, a modlitwa może odwrócić jego bieg, a także rękę Mojego Ojca Przedwiecznego.

Potrzebuję więcej Moich wyznawców do rozpowszechniania Mojego Świętego Słowa danego całej ludzkości dla dobra waszych dusz.

Ty, Moja córko, jesteś atakowana przez tych, którzy twierdzą, że Święta Księga Mojego Ojca jest spychana na bok na rzecz tych orędzi. A tak nie jest.

Moje orędzia wspierają dziś nauki zawarte w Piśmie Świętym, ponieważ tak wielu ludzi w dzisiejszym świecie nie wie, co ono zawiera.

Nie rozpoznają także znaków ostrzegawczych końca czasów, jeśli teraz ci ich nie ujawnię.

Dlaczego tak jest? Muszę przygotować wasze dusze na Mój Nowy Raj. W żadnym przypadku nie powinniście odbierać tego jako próby sprowadzenia was na inne drogi.

Ponieważ jest tylko jedna droga do Raju, a ja jestem tym, który poprowadzi was do jego bram.

Przestrzegajcie Mojego słowa.

Słuchajcie Mojego wołania.

Chodźcie ze Mną z podniesionymi głowami, bez strachu w waszych sercach, gdy prowadzę Moją armię, aby pomogła mi w odzyskaniu Mojego Królestwa na ziemi.

Wasz ukochany Jezus