Jakże pragnę trzymać każdego z nich w Moich Ramionach, blisko Mojego Najświętszego Serca, tak bym mógł im pokazać, jak bardzo ich wszystkich kocham.


Maryja Panna: Pozostałe kraje pójdą za Anglią wprowadzając zakaz publicznej modlitwy

do ateistówArmia ResztyArmagedonKościół Katolickimodlitwa o ochronęmodlitwy Krucjatyprześladowanie chrześcijaństwado innych kościołówszkolnictwopraktykowanie wiary w ukryciunienawiść do BogaAngliazakaz praktykowania wiary
2012-02-12 10:30

Moje dziecko, jak bardzo płaczę, gdy widzę, gdy tak wielu próbuje stłumić hołd oddawany Mojemu umiłowanemu Synowi.

Wspominałam ci już, że walka się rozpoczęła. W Anglii realizują się już plany zakazu publicznej modlitwy do Boga Ojca i Jego drogiego Syna, Jezusa Chrystusa.

To jest dopiero początek. Wkrótce będzie to obowiązywało w szkołach i innych miejscach publicznych, aż modlitwa w kościołach poświęconych Mojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi stanie się niezgodna z prawem.

Nienawiść wśród ludzi, a u tych na wysokich stanowiskach do Mojego Syna oznacza, że zrobią wszystko, by zakazać publicznego praktykowania chrześcijaństwa.

Ci, którzy nienawidzą Mojego Syna mówią, że nie wierzą w Mojego Syna. Ale jak mogą okazywać tyle nienawiści do kogoś, w kogo nie wierzą?

Ich pogarda dla Mojego Syna stanie się bardziej wyraźna, gdy pozostałe kraje pójdą za Anglią wprowadzając zakaz publicznej modlitwy.

Oddawanie czci Mojemu Synowi stanie się przestępstwem.

Ucierpią także inne religie, które wyznają wiarę w Boga Ojca.

Jednak one nie będą cierpiały tak bardzo, jak Kościół rzymsko-katolicki i inni chrześcijanie. Ich cierpienie stanie się dotkliwe.

Módlcie się dzieci, aby uniknąć wiele z tego zła, gdy staje się ono teraz bardziej widoczne.

Tak długo ci, którzy twierdzą, że nie wierzą w Mojego Syna stali w ukryciu.

Będą teraz coraz bardziej pewni siebie i będą prześladować Mojego Syna przez cierpienie, jakie wymierzą Jego wyznawcom.

Dzieci, módlcie się mocno, aby chronić swoją wiarę i wasze prawo publicznego oddawania czci Mojemu Synowi bez wstydu, który chcą w was wywołać.

Proszę, módlcie się tą Modlitwą Krucjaty (29) O ochronę praktykowania chrześcijaństwa

O mój Panie, Jezu Chryste,

błagam Cię, abyś wylał Twojego Ducha Świętego

na wszystkie Twoje dzieci.

Proszę Cię, wybacz tym, którzy w swoich duszach noszą nienawiść do Ciebie.

Modlę się, aby ateiści otworzyli swoje zatwardziałe serca podczas Twojego Wielkiego Miłosierdzia

i aby Twoje dzieci, które Cię kochają, mogły oddawać Ci cześć z godnością i wzniosły się ponad wszelkie prześladowania.

Proszę, wypełnij wszystkie Twoje dzieci Darem Twojego Ducha, aby mogły powstawać

z odwagą i poprowadzić Twoją armię do ostatecznej bitwy przeciw szatanowi, jego demonom

oraz wszystkim tym duszom, które są niewolnikami jego fałszywych obietnic.

Amen.

Idź w pokoju Moje dziecko i powiedz światu, aby przygotował się do tej wielkiej niesprawiedliwości.

Dziękuję, że odpowiedziałaś dziś na Moje wołanie.

Maryja, Królowa wszystkich aniołów

Matka Zbawienia