Kocham was, miłuję was i tęsknię za Wielkim Dniem Pańskim, kiedy zjednoczę świat i doprowadzę was do Mojego Nowego Królestwa na ziemi.


Świętowanie Bożego Narodzenia

Matka ZbawieniaJezus ZbawicielemOstrzeżeniemodlitwa za niewierzącychmodlitwa osobistabeztroskie życieśw. Józefnarodziny JezusaŚwięto Bożego Narodzenia
2010-12-25 12:30

Moja umiłowana córko, dlaczego się wahasz? Czy nie wiesz, że codziennie jesteś prowadzona? Z pewnością wiesz w swoim sercu, że jedyne, czego potrzebujesz, to usiąść, otworzyć serce, a wkrótce usłyszysz Moje Orędzie. Ufaj mi. Poddaj się. Uwierz, że kiedy oddasz Mi swoje lęki, zmartwienia, troski i pytania, to zabiorę je od ciebie i odpowiednio odpowiem. Musisz teraz przeznaczyć czas i zwrócić uwagę na te najbardziej pilnie Orędzia dla całej ludzkości. Nie wahaj się iść naprzód w tym najświętszym Dziele.

Zważ teraz na to, Moja umiłowana córko. Podczas gdy chrześcijanie na całym świecie składają hołd Moim Narodzinom w Betlejem, wielu z nich po prostu okaże szacunek, bez prawdziwej miłości w swoich sercach. Wielu stanie się jednak bliskich Mojemu Sercu. Inni będą po prostu przytakiwać, uśmiechać się i mówić pokrótce o znaczeniu tego najważniejszego czasu w czczeniu tego największego Daru, jaki kiedykolwiek, od początku, został udzielony dzieciom Mojego Ojca. Ale kiedy Moje dzieci, Moi oddani wyznawcy, obchodzą Boże Narodzenie, są rozpraszani przez wystawność i paradność związaną z ziemskimi dobrami.

Jak wielu chrześcijan wyjaśnia swoim dzieciom znaczenie Moich Narodzin? Jak wielu przypomina sobie pokorę, okazaną przez Moją umiłowaną Matkę i Jej najświętszego oblubieńca, świętego Józefa? Jak wielu rozumie, że stałem się człowiekiem, by zbawić rodzaj ludzki od drogi do piekła? To było proste orędzie, które zostało przez stulecia zniekształcone i skryte za wystawnością. Niemniej Moi wierni chrześcijanie uznali je za czas do zastanowienia się nad swoją wiernością wobec Mnie, ich Zbawiciela. Proszę, nalegam, dzieci, abyście wykorzystali to święto, by modlić się za wszystkich tych w świecie, którzy potrzebują obudzić się wobec faktu, że posiadają Dziedzictwo. To jest tam, gdzie dla każdego z nich zostało przygotowane szczególne miejsce w Królestwie Mojego Ojca, jeśli tylko zdecydują się je przyjąć.

Czas na wielkie Ostrzeżenie postanowiony

Moje dzieci są tak bardzo zajęte codziennymi newsami, przez każdą minutę dnia, a choć może to wpływać na ich życie, jest to bez znaczenia w Życiu Wiecznym. Dzieci, to jest czas dla was wszystkich, abyście teraz zbadali swoje sumienie - przed wielkim Ostrzeżeniem, które poprzedzi Moje Powtórne Przyjście. Módlcie się swoimi własnymi prostymi słowami, prosząc o Boże prowadzenie.

Czas na wielkie Ostrzeżenie został już postanowiony. Bądźcie czujni. Stójcie na straży.

Wasz Boski Zbawiciel i Sędzia Sprawiedliwy

Jezus Chrystus