Inni będą przestraszeni. Ale nie ma się czego lękać, bo Ja kocham was wszystkich.


Cudzołóstwo, pornografia i prostytucja, to wszystko jest grzechem śmiertelnym

ostrzeżenie przed piekłemnienawiśćskruchaspowiedźJezus Zbawicielemwezwanie do nawróceniabałwochwalstwocudzołóstwogrzech śmiertelnypornografiaOdpust Zupełnymiłość do grzesznika i potępienie dla grzechupiekłoprostytucjado grzesznikówprośba o wybaczeniedo największych grzesznikówgwałt
2012-02-09 15:00

Moja szczerze umiłowana córko, człowiek musi odwrócić się od grzechu i to szybko. Tak wiele grzechów dzisiaj nie jest już postrzeganych jako grzech.

Tyle krzywd wyrządza się Mojemu Ojcu bez poczucia winy.

Dzieci, musicie się zatrzymać. Niszczycie swoje życie. Szatan drwi ze Mnie, gdy chwali się tymi duszami, które Mi kradnie w każdej sekundzie.

Gdybyście zobaczyli te dusze, miliony dusz, spadających w ogień wieczności, umarlibyście w szoku.

Jak bardzo łamie Moje serce, gdy jestem świadkiem przerażenia tych dusz, które żyły w strasznym grzechu, gdy byli na ziemi, a które muszą cierpieć.

Grzechy, których byli winni nie zawsze uważacie za grzechy śmiertelne.

Mówię o cudzołóstwie tak łatwo akceptowanym w dzisiejszym świecie, uczestnictwie i oglądaniu pornografii, prostytucji i nadużyciach seksualnych.

Chodzi też o nienawiść wobec innych, jak i o tych, którzy sprawiają ból i cierpienie tym, którzy mieli mniej szczęścia niż oni sami.

Dotyczy to także grzechu bałwochwalstwa, gdy czcicie dobra materialne ponad wszystko, ale są one niczym innym, jak popiół.

Czyż nie rozumiecie, że z chwilą, gdy w ten sposób zgrzeszycie, to z każdym dniem oddalacie się od Mnie? Wówczas uwolnienie się spod władzy narzuconej wam przez króla ciemności staje się bardzo trudne.

Dzieci, obudźcie się. Uświadomcie sobie, że Piekło istnieje i bardzo bójcie się wejścia przez bramy wiecznego potępienia.

Mówię wam o tym, nie aby was straszyć, lecz abyście zrozumieli, że grzech śmiertelny was tam zaprowadzi, chyba, że teraz powrócicie do Mnie.

Modlitwa, wiele modlitw będzie potrzebnych, aby wrócić do Mnie, ale posłuchajcie tego. Tym z was, którzy są zrozpaczeni, zasmuceni i czują się bezradni z powodu otchłani grzechu w jakiej się znaleźli przebaczę, tylko o to poproście.

Musicie okazać prawdziwą skruchę i iść teraz do spowiedzi. Jeśli nie możecie iść do spowiedzi, odmówcie Moją Modlitwę Krucjaty o odpust zupełny dla rozgrzeszenia przez okres siedmiu kolejnych dni.

O Mój Jezu, jesteś światłem świata

Jesteś płomieniem, który dotyka wszystkie dusze

Twoje miłosierdzie i miłość nie znają granic

Nie jesteśmy godni ofiary jakiej dokonałeś przez śmierć na krzyżu

Wiemy jednak, że Twoja miłość do nas jest większa od tej miłości, którą darzymy Ciebie

Udziel nam o Panie daru pokory, abyśmy zasługiwali na Twoje Nowe Królestwo

Napełnij nas Duchem Świętym, abyśmy mogli maszerować naprzód i prowadzić Twoją armię

aby głosić prawdę o Twoim Świętym Słowie i przygotować naszych braci i nasze siostry

Na chwałę Twojego Powtórnego Przyjścia na ziemię

Czcimy Ciebie

Wysławiamy Ciebie

Ofiarujemy samych siebie, nasze smutki, nasze cierpienia, jako dar dla Ciebie, aby ratować dusze

Kochamy Cię Jezu

Zmiłuj się nad wszystkimi Twoimi dziećmi, gdziekolwiek się znajdą.

Amen.

Nigdy nie porzucę grzeszników i żywię do nich specjalne uczucie.

Kocham ich bardzo szczególnie, ale nienawidzę ich grzechów.

Pomóżcie Mi uratować was, dzieci. Nie odkładajcie tego, aż będzie za późno.

Wasz Ukochany Jezus