Kocham was i ufam, że odpowiecie na Moje Wezwanie.


Maryja Panna: Nikt nie powstrzyma objawienia światu Księgi Prawdy

o tej MisjiJezus ZbawicielemKsięga PrawdyJezus do ludzkościinformowanie o OrędziachMaria tylko narzędziemaniołowiewezwanie do rozprzestrzeniania Orędziposłuszeństwo
2012-02-01 20:15

Moje dziecko, gdy pracujesz dla mojego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa, w każdej chwili musisz okazywać posłuszeństwo.

Nigdy wątp w Jego Święte Słowo, gdyż On mówi samą Prawdę.

Tak wiele moich dzieci podważa każde słowo, jakie od początku On wypowiedział. Na każdego, kto okazuje posłuszeństwo Jego Świętemu Słowu, zawartemu w Księdze mojego Ojca, zawsze przypada taki, który interpretuje Jego słowo w odmienny sposób.

Musisz zrobić wszystko o co jesteś proszona pracując pod kierunkiem mojego Syna. Nigdy nie ulegaj tym, którzy oczekują, że Jego słowa zostaną dostosowane do ich interpretacji.

Spiesz teraz moje dziecko nieść orędzia przekazywane światu przez mojego Syna, aby zbawić grzeszników, którzy są zagubieni. Mój Syn ma jeden cel, a jest nim ratowanie dusz.

Nie lękaj się, moje dziecko, ponieważ nic, co mówi mój Syn, nie jest sprzeczne z nauką Jego najświętszego Kościoła na ziemi.

Jego dary dla moich dzieci są bardzo wyjątkowe i są dane w tych czasach ostatecznych dla wszystkich dusz.

Tak hojny i miłosierny jest mój Syn, że pragnie wylać na grzeszników szczególe łaski, aby zapewnić im zbawienie.

Każdy, kto próbuje powstrzymać mojego Syna w Jego misji przygotowania świata na Jego Powtórne Przyjście, zostanie zatrzymany Ręką mojego Ojca Przedwiecznego.

To dzieło ujawnienia Księgi Prawdy, gdy pieczęcie zostały złamane, to jedna z najważniejszych misji na Ziemi dla mojego Ojca.

Światu obiecano w tym czasie prawdę.

Wszystkim duszom, wierzących i niewierzących musi być powiedziana prawda, ale ponieważ są one tak daleko od Kościoła, musi być im ona podana w ten sposób.

Wszyscy aniołowie zostali wysłani na ziemię, aby chronić ludzkość przed oszustem i kłamstwami, które rozprzestrzenia on o prawdzie zbawienia wiecznego.

Ludzkość może nie zechcieć usłyszeć prawdy i wiele przeszkód zostanie postawionych przed tobą, moje dziecko, ale będzie to nieskuteczne.

Nikt nie przeszkodzi w objawieniu światu Księgi Prawdy ponieważ, gdy będą tego próbowali, moc mojego Ojca zostanie uwolniona jak płomienie ognia wylewające się z Niebios.

Moje dziecko, nigdy nie wątp w te orędzia tak jak są one tobie przekazywane.

Nigdy nie zmieniaj ani jednego słowa, aby dostosować się do tych, którzy próbują namówić cię do poprawiania słowa Bożego.

Może być tylko jeden mistrz, a jest nim Bóg, w imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Idź teraz już upewniona, bo tego potrzebowałaś.

Zapamiętaj, że te orędzia od mojego Syna są dla wszystkich dzieci Bożych, a nie tylko dla Kościoła katolickiego czy dla Jego narodu wybranego, Żydów. One są dla wszystkich.

Mój Ojciec jednakowo kocha każdą duszę. Żadna dusza nie jest uważana za ważniejszą niż pozostałe.

Wasza Niebiańska Matka

Matka Zbawienia