Kiedy ujrzycie Mój Krzyż, wszyscy poznacie żarliwość Mojej Miłości dla was wszystkich.


Moje Boże Miłosierdzie urzeczywistnia się tak, jak to zostało objawione św. Faustynie

modlitwa o siłęo tej Misjipokój duszyinne proroctwaznaki na niebieprześladowania prorokówWielki Cuddo wrogów tej Misjiprzygotowanie do Ostrzeżeniaśw. Faustyna
2012-01-29 21:18

Ja, wasz Jezus, pragnę powiadomić świat, że Moje Miłosierdzie Boże urzeczywistnia się tak, jak to zostało objawione Mojej córce Helenie, świętej Faustynie.

Ta tajemnica zostanie ujawniona, gdy wszyscy doświadczą ostatecznego objawienia Moich promieni miłosierdzia dla zbawienia ludzkości.

Ci, którzy drwią z ciebie, Moja córko i mówią, że ta tajemnica została już światu objawiona muszą wiedzieć o tym:

Jak wielu ludzi w dzisiejszym świecie wie o Mojej obietnicy Bożego Miłosierdzia? Łącznie z tobą, Moja córko, bardzo niewielu.

Czy Moi wyznawcy nie wiedzieli, że powrócę, aby przygotować świat na to wielkie wydarzenie?

Zawsze przygotowuję Moje dzieci na takie wydarzenia. Mój Przedwieczny Ojciec posyła proroków na świat w jednym celu, aby dać odpowiednie ostrzeżenie, aby dusze nie zostały zabrane znienacka. Rozsmakujcie się tym darem proroctwa. Nie odrzucajcie go.

Nigdy nie myślcie, że wiecie wszystko o Moich sposobach działania, choć możecie Mnie kochać, ale nie zawsze Mnie znacie i rozumiecie Moje działania.

Niech każdy z was, który kpi z Moich proroków pamięta, że nie z nich kpi, lecz ze Mnie. Oni są po prostu narzędziami.

Wy, Moje dzieci nigdy nie zakładajcie, że naprawdę Mnie znacie, bo gdyby tak było, to byście Mnie nie odrzucili. Jednak dzisiaj, podobnie jak Moi uczniowie, kiedy chodziłem między nimi, wciąż zaprzeczacie, że to Ja wzywam was do siebie.

Lewą rękę trzymacie wyciągniętą do Mnie, a prawą Mnie policzkujecie.

Czyż nie słyszycie Mnie jak teraz do was mówię? Jeśli nie, to usiądźcie spokojnie i módlcie się do Mnie, abym mógł wypełnić wasze znużone serca ogniem Mojego Świętego Ducha.

Kocham was i jeśli pozwolicie Mi wejść do waszego serca bez waszej stalowej zbroi, która Mnie blokuje, uczynię was wolnymi.

Kiedy otworzycie oczy i ujrzycie, że to Ja, wasz Boski Zbawiciel z wami mówię, wówczas podążycie za Mną drogą do Nowego Raju z miłością i radością w sercu.

Nie pozwólcie złemu duchowi siać wątpliwości w waszym umyśle. Módlcie się, abyście byli wystarczająco silni i pokorni w umyśle i duchu, aby rzucić się w Moje objęcia.

Tylko wtedy, gdy przychodzicie do Mnie jak dziecko, znajdziecie naprawdę pokój w duszy. Jest to jedyny sposób, aby pozwolić Mi wejść do waszego serca.

Wasz ukochany Jezus