Jak bardzo was kocham dzieci i jak bardzo łagodzicie Moje cierpienie.


Ostatnia tajemnica fatimska ujawnia prawdę o nikczemnej sekcie szatana wchodzącej do Watykanu

ostrzeżenie przed piekłemdo duchowieństwamasoneriamorderstwoaborcjamediaKościół Katolickiakceptacja dla grzechuFatimainni prorocyprześladowania prorokówfałszywi bogowieczyściecczystość wiaryfałszywe miłosierdziepiekłofałszywe religieegzekucjefałszowanie wiaryMojżeszcel szatanabrońcie wiaryWatykaneutanazjaIII Tajemnica Fatimskasamoobrona
2012-01-26 21:40

Moja szczerze umiłowana córko, czas na pełną prawdę o tajemnicach Bożego Królestwa, która ma się objawić światu.

Prawda została na jakiś czas ukryta. Uznanie Mojej boskiej interwencji na świecie poprzez cuda, objawienia i boskie porozumiewanie się z wybranymi duszami przez wiele lat jest spychane na bok przez Mój Kościół.

Dlaczego Mój Kościół odczuwał potrzebę tłumienia prawdy, kiedy była potrzebna, aby wzmocnić wiarę Moich dzieci na całym świecie jest znany tylko im.

Każdy Mój prawdziwy widzący i Moja Matka Najświętsza byli na początku ignorowani i traktowani przez Mój Kościół z pogardą.

Moja córko, nawet ostatnia tajemnica fatimska nie została przekazana światu, ponieważ ujawniała prawdę o nikczemnej sekcie szatana wchodzącej do Watykanu.

Ostatnia część tajemnicy nie została ujawniona, aby chronić nikczemną sektę, która weszła do Watykanu w wielkiej liczbie od czasu pojawienia się Mojej Matki w świętym sanktuarium w Fatimie.

Moja córka, Łucja, została uciszona przez siły, które sprawują władzę nad częścią Watykanu, nad którą Moi biedni ukochani Papieże mają niewielką władzę.

Spójrzcie, oni nie tylko przeinaczyli prawdę Mojego nauczania, ale również wprowadzili nowe metody katolickiego kultu, które obrażają Mnie i Mojego Ojca Przedwiecznego.

Kościół katolicki jest jedynym prawdziwym Kościołem i jako taki jest głównym celem szatana i jego nikczemnej sekty.

Prawda pochodzi ode Mnie.

Prawda jest kłopotliwa dla Ludzkości, ponieważ może się wiązać z osobistymi ofiarami.

Prawda wywołuje oburzenie w niektórych instancjach, a w wielu przypadkach jest traktowana jako herezja.

Jednak tylko prawda może was uwolnić od kłamstw. Kłamstw, które pochodzą od szatana, a które stanowią ciężkie obciążenie dla waszych dusz.

Nadszedł czas, aby ta prawda została ujawniona światu, który jest przepełniony kłamstwami.

Tak wiele kłamstw, Moja córko, zostało przedstawionych Moim dzieciom przez fałszywe religie, fałszywych bogów, fałszywych przywódców Kościoła, fałszywych przywódców politycznych i organizacje, a także przez fałszywe media.

Tak wiele prawdy ukryto. Ale gdyby prawda na temat tego, co dziś dzieje się w świecie została ujawniona, bardzo niewiele osób by ją zaakceptowało.

To samo odnosi się do Dziesięciu Przykazań Mojego Ojca. Są to zasady ustanowione przez Mojego Przedwiecznego Ojca i dane Jego prorokowi Mojżeszowi.

Prawda nigdy się nie zmienia, nie ważne jak bardzo Ludzkość próbuje ją zmienić.

Przykazania Mojego Ojca nie są już akceptowane nawet w Kościołach chrześcijańskich.

Nie zabijaj oznacza, że nie możesz zabić drugiego człowieka. Nie odnosi się do samoobrony, ale do każdej innej sytuacji.

Żaden człowiek nie może usprawiedliwić morderstwa - aborcji, egzekucji czy eutanazji. Nikt.

To jest grzech śmiertelny, a karą jest życie wieczne w piekle.

Czy Moje dzieci to akceptują, Moja córko? Nie, nawet wprowadzają prawa, które sprawiają, że nie tylko jest to dopuszczalne, ale usprawiedliwione w oczach Boga. Ale tak nie jest.

Każde z Dziesięciu Przykazań Mojego Ojca jest codziennie łamane.

Jednak, Mój Kościół nigdy nie naucza o powadze grzechu. Nigdy nie mówi ludziom, że pójdą do piekła, gdy popełnią grzech śmiertelny, jeśli nie okażą skruchy.

Moje serce jest głęboko zranione.

Moje Kościoły na całym świecie, nie głoszą prawdy.

Wielu Moich Wyświęconych Sług nie wierzy już w stan piekła czy czyśćca.

Nie akceptują Przykazań Mojego Ojca. Usprawiedliwiają każdy grzech.

Mówią o miłosierdziu Mojego Ojca, ale nie wyjaśniają konsekwencji umierania w stanie grzechu śmiertelnego. Przez zaniechanie wykonywania swoich obowiązków do których zostali wyznaczeni, bardzo Mnie obrażają.

Są oni, w wielu przypadkach, odpowiedzialni za utratę tak wielu dusz.

Obudźcie się na prawdę, wy wszyscy, którzy wyznajecie, że wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela wszystkich rzeczy i wiedzcie o tym:

Jest tylko jedna prawda.

Nie może być więcej niż jedna prawda.

Wszystko inne poza prawdą jest kłamstwem i nie pochodzi od Mojego Ojca Niebieskiego, Boga Wszechmogącego, Stwórcy wszystkich rzeczy.

Wasz ukochany Zbawiciel

Jezus Chrystus

Uwaga: należy zwrócić uwagę, że w poprzednim orędziu Jezus powiedział Marii, że nawet grzech morderstwa może zostać wybaczony człowiekowi, który naprawdę żałuje.