Dzieci, Ja kocham każdą duszę.


Usłyszcie Moją pilną prośbę o modlitwę za dusze ateistów

modlitwa za niewierzącychpiekło podczas Ostrzeżeniawezwanie do modlitwydo wierzącychznaczenie pokutymodlitwa za dusze podczas Ostrzeżeniaofiarowanie cierpienia
2012-01-23 15:20

Moja szczerze umiłowana córko, świat ma się zmienić nie do poznania.

Ponieważ teraz Mój czas prawie nadszedł.

Wzywam wszystkich wierzących we Mnie, swojego Boskiego Zbawiciela i Mojego Ojca Przedwiecznego, abyście powstrzymali się teraz od tego, co właśnie robicie i posłuchali.

Czy wierzycie czy nie, w te Moje orędzia do świata w tych czasach, wysłuchajcie teraz Mojej pilnej prośby.

Módlcie się, módlcie się i módlcie się z całą miłością, jaką posiadacie w swoich sercach do Mnie, za dusze ateistów.

Wielu zginie podczas Ostrzeżenia.

Wielu z nich nie będzie miało na czas okazji do pokuty.

Zachęcam was, abyście ofiarowali wszystkie swoje cierpienia i modlitwy za dusze, aby można je było uratować od ognia piekielnego.

Módlcie się za tych, którzy nie powrócą do Mnie nawet wtedy, gdy będzie im przedstawiona prawda.

Módlcie się także za tych, którzy otrzymają czyściec na ziemi, pokutę, która przyjęta przez nich z dobrego serca, będzie bardzo trudna.

Wielu odczuje ją bardzo boleśnie.

Módlcie się o siłę dla nich, której będą potrzebowali, aby wytrwać.

Idźcie dzieci i róbcie wszystko, o co was proszę, gdyż zostało niewiele czasu.

Kocham was. Pamiętajcie, że jeśli Mnie kochacie, to niczego nie musicie się bać.

Módlcie się za tych, którzy obecnie Mnie odrzucają i tych, którzy odwrócą się od prawdy.

Wasz ukochany Zbawiciel

Wasz Zbawiciel