Jeśli naprawdę Mnie kochacie, nie bójcie się Mnie, bo chronię was przez cały czas.


Zapieczętowana Księga Prawdy zostanie otwarta podczas przygotowania do Mojego Powtórnego Przyjścia

Armia Resztydo duchowieństwao tej Misjipo Ostrzeżeniuspowiedźfałszywy prorokantychrystJezus ZbawicielemOstrzeżeniemodlitwa o ochronęKsięga Prawdykolejność wydarzeńmodlitwa za duchowieństwooczyszczenieWatykanmodlitwa o pokój
2012-01-20 20:15

Moja szczerze umiłowana córko, nie przejmuj się ludzką opinią.

Poglądy ludzkości są niczym w porównaniu z Moimi Świętymi słowami, jakie ci przekazuję.

Moje słowo ma pierwszeństwo. Żadne inne poglądy przeciwko Mojemu Słowu nie powinny cię obchodzić.

Czas, Moja córko, na zbawienie ludzkości jest teraz dla Mnie bardzo krótki.

Moja córko, tak wiele będę teraz oczekiwał od ciebie i tak szybko, że nie będziesz w stanie złapać oddechu.

Udzielam ci teraz wielu objawień, aby Moje dzieci wiedziały, jak prawidłowo mają się przygotować.

Nie możesz sobie pozwolić na rozproszenia, takie jak opinie ludzi i poglądy niepotrzebnie zabierające twój czas, gdyż to odciągnie cię od pracy, która jest naprawdę ważna.

Pozwól Mi w tym czasie wypełnić cię miłością i pocieszeniem, Moja córko.

Ostrzeżenie jest bardzo blisko. Gdy tylko Moje promienie miłosierdzia ogarną cały świat, każdy, kto we Mnie wierzy, będzie pokutował.

Ci, którzy potępiają Moje orędzia przekazywane tobie, a którzy Mnie kochają, powrócą do Mojego Najświętszego Serca z miłością i radością w swoich duszach.

Wiele takich wydarzeń będzie miało miejsce jeszcze przed Ostrzeżeniem.

Antychryst i jego grupa, choć osłabiona w wyniku światowej spowiedzi, zacznie planować zagarnięcie Mojego Świętego Kościoła od wewnątrz.

Moja armia zajmie pozycje i będzie walczyć, aby ratować Święty Kościół katolicki od ruiny. Fałszywy prorok i jego zwolennicy nie wygrają, Moja córko, ale jak Ja bardzo opłakuję te Moje wyświęcone sługi, którzy odpadną po drodze.

Tak bardzo zostaną zwiedzeni, że będą myśleć, że są po stronie prawowiernego Kościoła katolickiego.

W rzeczywistości będą po stronie fałszywego proroka, który z dumą i pogardą w swoim sercu będzie rządził Moją Stolicą Apostolską.

Ty, Moja córko, musisz prosić Moje dzieci o wielką modlitwę, aby złagodzić tę obrzydliwość.

Potrzebuję modlitwy do uratowania dusz Moich biednych, zwiedzionych księży, biskupów i kardynałów, ślepych na prawdę.

Święta siedziba Piotra zostanie zbezczeszczona przez upadłych aniołów szatana w przymierzu z antychrystem i jego różnymi organizacjami.

Wszyscy są jednym, Moja córko, narybkiem szatana.

Wiem, że to jest przerażające, ale to nie potrwa długo. Modlitwa, dużo modlitwy złagodzi te wydarzenia i pomoże ich uniknąć.

Przygotujcie teraz swoje dusze, dzieci, jeśli jesteście katolikami, idźcie jak najszybciej do spowiedzi. Jeśli nie, wzywam was wszystkich do poszukiwania odkupienia za wasze grzechy w czystości serca.

Zmniejszy to wasze cierpienie pokuty podczas Ostrzeżenia. Następnie musicie modlić się o pokój na ziemi.

Przygotowania na Moje Powtórne Przyjście rozpoczną się natychmiast po Ostrzeżeniu.

Zapieczętowana Księga Prawdy zostanie otwarta, a tajemnice objawione przez ciebie, Moja córko, zostaną ukazane całemu światu.

Moja Księga Prawdy zostanie dana światu, aby wasze dusze zostały oczyszczone w jedności ze Mną.

Dopiero wtedy będziecie gotowi do pójścia ze Mną do Ery Bożej Woli Mojego Ojca, Ery Pokoju, Mojego nowego Raju na ziemi.

Wasz ukochany Jezus

Zbawiciel ludzkości