Przyjmijcie Moją Dłoń, gdyż was kocham, wybaczam wam. Jesteście Moim Ludem i Ja po was przychodzę.


Bóg Ojciec: Ostatni posłaniec zwiastuje, aby zapowiedzieć Powtórne Przyjście

o tej MisjiJa Jestemmodlitwa o rozeznaniewalka z tą Misjąinni prorocydo niewierzących w te Orędziaprześladowania prorokówApostołowiefałszywi prorocydo wrogów tej Misjiprzejście do Nowego Rajuostatni prorokprzygotowanie do Dnia OstatniegoMaria Bożego Miłosierdzia
2012-01-16 13:20

Moja córko, kiedy wysyłam proroków na świat, zazwyczaj będą to ci, których się najmniej spodziewacie.

Nigdy nie znajdziecie ich na najwyższych szczeblach Mojego Kościoła. Ani też nie będą oni duszami uważanymi za najbardziej święte. W wielu przypadkach nie będą zasługiwać na ten szczególny dar.

Jednak wybrałem niedoskonałe dusze z niezwykłych, ale prostych środowisk, abym mógł uformować ich na takie stworzenia, jakich pragnę.

Moi prorocy na koniec czasów nie są inni. Nie będą łatwo zaakceptowani. Tak samo, jak na początku, kiedy pierwszy raz wysłałem Moich proroków, aby przygotować ludzkość na przybycie Mojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, Mesjasza, było im trudno sprawić, aby ich usłyszano.

Głosy Moich prawdziwych posłańców końca czasów, na początku ich misji nie będą także słuchane. Jednak z czasem zostaną rozpoznane. Ponieważ będzie to Mój głos, który łatwo zostanie zidentyfikowany.

Ty, Moja córko, jesteś ostatnim posłańcem wysłanym, by zwiastować nadejście Mojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa na Jego bardzo oczekiwane Powtórne Przyjście.

To cię przeraża, a czasami bardzo trudno ci to przyjąć. Jednak to prawda.

To dzieło, kiedy będziesz otrzymywała boskie orędzia przygotowujące resztę Mojego Kościoła na ziemi na Powtórne Przyjście, będzie trudne.

Chociaż powołałem wiele dusz wybranych do chwili obecnej i nadal będę się z nimi kontaktował dla dobra całej ludzkości, to jednak ich udział będzie łatwiejszy.

Natomiast to, co tobie przypadnie w udziale będzie skrajnie trudne i będziesz z tego powodu prześladowana.

Błogosławię cię wszystkimi łaskami z Mojego Niebieskiego Królestwa.

Będziesz iść naprzód, jako wybrane narzędzie do przekazywania światu Mojego Najświętszego słowa.

To dzieło będzie przez cały czas chronione.

Tak, będziesz atakowana prawie codziennie, ale pamiętaj o tym: Gdyby to dzieło nie było tak ważne, to czy sądzisz, że mogłoby ujść uwadze szatana i jego dominium upadłych aniołów?

Oni, Moja córko, przeniknęli ziemię i w wielu przypadkach nie wzbudzając żadnych podejrzeń wpełzli do serc i dusz wielu Moich dzieci.

Święta ścieżka twojego dzieła, ostatni posłańcu wysłany na ziemię, aby uratować ludzkość z ostatecznego uścisku szatana, została przepowiedziana w Piśmie Świętym.

Świat oczekuje tych wskazówek z Mojego Świętego Nakazu.

Wielu fałszywych proroków będzie próbowało zablokować to Moje święte słowo, poprzez szerzenie kłamstw i zamieszanie.

Te orędzia będą podważane i badane przez Mój Kościół w poszukiwaniu błędów. One jednak przekazują wyłącznie prawdę.

Wiele prawdy ignorowanej przez Moje Kościoły na przestrzeni wieków ponownie wyjdzie na jaw.

Więcej objawień dotyczących prawdy o waszym życiu wiecznym, dzieci, zostanie wam ujawnionych.

To dzieło spowoduje oburzenie, Moja córko. Będziesz opluwana, wyśmiewana, pogardzana i powstrzymywana na każdy możliwy sposób.

Wy, którzy odczuwacie trudności z przyjęciem prawdy przekazywanej ostatecznemu prorokowi końca czasów, wysłuchajcie teraz Moich próśb.

Musicie Mnie prosić o dar Ducha Świętego zanim będziecie mogli otworzyć uszy na Mój głos. Na prawdę Mojego Świętego Słowa i na wskazówki, które dam wam wszystkim, abyście mogli otrzymać życie wieczne.

Moje słowa będą tak proste, że każdy mężczyzna, kobieta i dziecko będą mogli podążać za Moim świętym słowem. Ale musisz to wiedzieć. Choć będzie dużo miłości i światła promieniowało przez Moje słowo, będzie również atmosfera boskiego autorytetu, którego nie będzie można zignorować.

W ten sposób będziecie wiedzieli, że to przemawiam Ja, wasz Bóg, Przedwieczny Ojciec. Moja miłość ogarnie wasze dusze i podniesie wasze serca do zjednoczenia się z Moim.

Wszystkie przygotowania są ukończone. Po Wielkim Miłosierdziu Mojego umiłowanego Syna, czas zostanie zatrzymany, aby przygotować świat na Jego Powtórne Przyjście.

Tak, dzieci. Organizuję teraz uratowanie Moich dzieci od ciemności. Odzyskuję Moje stworzenie, Moje dzieci i zabieram was do waszego prawowitego domu, waszego dziedzictwa. Nowego Raju.

Bądźcie cierpliwe, dzieci. Tylko pamiętajcie, że was kocham. Zaufajcie Mi i Mojego Świętemu słowu przekazywanemu wam przez Mojego proroka końca czasów, Marię Bożego Miłosierdzia.

Wasz Ojciec Przedwieczny

Bóg Najwyższy

Stwórca wszystkich rzeczy