Przyjmijcie Moją Dłoń, gdyż was kocham, wybaczam wam. Jesteście Moim Ludem i Ja po was przychodzę.


Módlcie się za dusze w stanie grzechu śmiertelnego, które mogą nie dostać szansy na poszukiwanie odkupienia

Jezus cierpiącyKoronka do Miłosierdzia Bożegodo niewierzących w te Orędziawezwanie do modlitwyNoemodlitwa za dusze podczas Ostrzeżenia
2012-01-12 15:30

Moja szczerze umiłowana córko, wszyscy powinni się teraz modlić z całego serca za dusze, które mogą nie przeżyć wstrząsu, gdy doświadczą Ostrzeżenia i Mojego Wielkiego Miłosierdzia.

Niektóre z tych biednych dusz, które są w stanie grzechu śmiertelnego, mogą nie mieć szansy na poszukiwanie odkupienia, więc postarajcie się ofiarować wasze modlitwy za takie dusze.

Modlitwa jest pilnie potrzebna tym duszom w ciemności. Dla tych nikczemnych dusz, które są nastawione na zniszczenie ludzkości poprzez kontrolę nad systemem monetarnym i innymi strukturami, Ostrzeżenie będzie strasznym wstrząsem.

Muszę im dać szansę na nawrócenie, ale wielu będzie Mi stawiać opór. Proszę, módlcie się za te torturowane dusze.

W końcu chciałbym prosić wszystkich Moich wyznawców o odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego przy każdej okazji, gdyż przybliża się teraz czas Mojego Wielkiego Ostrzeżenia.

Ci wszyscy wierzący, którzy nie uznają, że to Ja, Jezus Chrystus, ich Zbawiciel mówię do nich przez te orędzia, niech Mnie teraz posłuchają:

Nie bądźcie jak te biedne dusze, które żyły w czasach Noego, kiedy był on wyszydzany.

Otwórzcie swoje umysły i hojnie poświęćcie swój czas na modlitwę. Tylko o to was proszę w tym czasie. Wy, Moje dzieci, będzie płakać łzami skruchy, gdy zdacie sobie sprawę ze swojego błędu. Tak, Ja wam wybaczę, choć głęboko Mnie zraniliście.

Wasze obelgi Mnie ranią.

Wasze drwiny wbijają się we Mnie i przewiercają Mnie na wylot jak nóż, ponieważ uważacie, że Mnie znacie, ale tak nie jest.

Wasze umysły są zamknięte na Mój prawdziwy głos, który jest jak wołanie na pustkowiu.

Wasza wyniosłość Mnie obraża.

Musicie zaakceptować, że teraz jest przygotowywana droga na Moje Powtórne Przyjście.

Możecie Mnie teraz nie słuchać, gdy błagam was o modlitwę za dusze, które zostaną utracone dla Mnie. Ale będziecie słuchać, kiedy zostanie to wam udowodnione po tym wielkim wydarzeniu.

Dlatego będę oczekiwał, że pójdziecie za Mną i utworzycie resztę Mojego Kościoła. Nastąpi to wtedy, gdy wszyscy zjednoczą się, by pozbierać to, co pozostało, gdy będziemy szli do Mojego Nowego Raju.

Wasz ukochany Jezus Chrystus

Zbawiciel i Odkupiciel wszystkich ludzi