Każde z Moich dzieci jest kochane, chociaż nie każde Mnie kocha.


Maryja Panna: Tak wiele dusz ignoruje znaki, które daję

moc modlitwyoddanie Jezusowido duchowieństwaPowtórne Przyjściemodlitwa o rozeznaniewezwanie do modlitwyznaczenie modlitwywezwanie do jedności
2012-01-10 20:30

Moje dziecko, musisz powiedzieć światu o znaczeniu modlitwy w tym czasie.

Moje dzieci cierpią wszędzie, w każdym kraju.

Ważne jest, aby wszystkie dzieci Boga zjednoczyły się w tym czasie, by ciemność ostatecznie została zdjęta z ziemi.

Jak bardzo płaczę z żalu, gdy dusze decydują się ignorować moje nawiedzenia wizjonerów na ziemi. Tak wielu zignorowało znaki, jakie daję, aby zapewnić przywrócenie wiary.

Przez ich ozięble serca, a dotyczy to również księży i duchownych, którzy są ślepi na prawdę, zostało zmarnowane wiele czasu.

Gdyby tylko otworzyli swoje serca na orędzia, które daję światu, wtedy więcej dusz otrzymałoby pokarm, jakiego potrzebują.

Są to ostatnie dni, kiedy moje słowa zachęty muszą być brane pod uwagę.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby Głos mojego Syna był słuchany w taki sposób jak powinien.

Czy nie uważacie, dzieci, że On nie przygotowałby ludzkości na swoje Wielkie Miłosierdzie?

Teraz przystępuje On do zdobywania jak największej liczby dusz poprzez nawrócenia.

Jego plany są kompletne, z jednym wyjątkiem - potrzebuje więcej modlitw. Ponieważ bez tych modlitw, dusze zostaną utracone na rzecz oszusta.

Moje dziecko, mój Syn przyniesie wkrótce bardzo potrzebną ulgę Jego ukochanym dzieciom.

W swoim miłosierdziu będzie także przygotowywał teraz świat na swoje Powtórne Przyjście.

Módlcie się, aby wszyscy ci, którzy wierzą w mojego Syna otworzyli swoje serca na prawdę Jego świętych orędzi.

Jeśli będą słuchać i przestrzegać Jego wskazań, wszystko będzie dobrze.

Jeśli zignorują ostrzeżenie dane im z czystej miłości, odmówią innym szansy zbawienia.

Błagam o hojność dusz, aby zaprzysięgli swoją wierność mojemu umiłowanemu Synowi przez maszerowanie z Nim do Chwalebnego panowania w Nowym Raju.

Posłańcy zostali wysłani do świata na pewien czas, aby pomóc przygotować świat na to wielkie wydarzenie.

Ostateczne przygotowania są już zakończone.

Słuchajcie głosu mojego Syna, gdy do was przemawia. Nie odrzucajcie Go.

Wasza kochająca Matka

Królowa Nieba

Matka Zbawienia