Kocham was i prowadzę


Bóg Ojciec: Moje ukochane dzieci, czeka was wspaniała przyszłość

moc modlitwyDuch Świętytaktyka szatanawiara na świecieOstrzeżenieinni prorocybałwochwalstwonienawiść do tej Misjizłość szatanaprześladowanie tej Misjimodlitwa o nawrócenieradujcie sięwierność prawdzieostatni prorokDar Ducha Świętegostarodawny wąż - diabełBóg Ojciec StworzycielChwała Bogucel szatanaspełniona przepowiedniawezwanie do jednościmodlitwa za młodych
2012-01-08 14:04

Jestem Królem całego stworzenia. Jestem Alfą i Omegą. Cała Ludzkość uczci Mnie, Boga Ojca, Stworzyciela ludzkości i Króla Najwyższego.

Moja najdroższa córko, czas, aby ludzkość czciła Mnie, swojego niebiańskiego Ojca w całej Mojej Chwale, która nareszcie jest już bardzo blisko.

Modlitwy Moich ukochanych dzieci, tych Moich pokornych sług, ratują dusze wielu ludzi przed siłami ciemności, które okrywają ziemię.

Oto mówię do wszystkich Moich pokornych wyznawców i tych, którzy wierzą we Mnie, Stwórcę wszystkich ludzi, zjednoczcie się. Musicie połączyć się w jedną siłę, aby czcić Mnie, waszego Ojca.

Módlcie się teraz w jedności o powszechne nawrócenie. Duch Święty został wylany przeze Mnie na cały świat 10 maja 2011. Już wezwał on tak wiele dobrych dusz, aby głosiły Moje Słowo.

Ponieważ moc szatana teraz maleje, atakuje on tak wiele dusz, jak tylko zdoła. Najgorsze ataki zostaną zadane Moim Kościołom i wszystkim tym, którzy czczą Mnie, swojego Ojca Niebieskiego.

Wiara Mojego Kościoła nadal będzie słabnąć, ale wiara tych, którzy oddają Mi pokłon będzie miała wpływ na umysły dobrych chrześcijan na całym świecie i przyciągną ich bliżej Mnie.

Wiele zamieszania narasta wśród Moich dzieci. Wszyscy, którzy jesteście odciągani od modlitw do Mnie, Boga Najwyższego, usłyszcie teraz Moją prośbę do ludzkości.

Nigdy nie pozwólcie, aby ktokolwiek odrywał was od prawdy Mojego Świętego Słowa danego ludziom, by uratować dusze.

Nigdy, nikomu nie pozwólcie, aby powstrzymał was od modlitwy za te biedne, udręczone dusze, przechwytywane przez szatana.

Dzieci, zjednoczcie się w jedno i po raz ostatni módlcie o Miłosierdzie. Wasze modlitwy ofiarują Mi pomoc niezbędną do zbawienia większości ludzkości.

Ty, Moja córko, jesteś prorokiem końca czasów, który najbardziej ucierpi. Z powodu tej misji otrzymasz ostatnie takie orędzia na świecie i będą one głównym celem szatana i jego sługusów.

Obecnie jest wielu proroków, którzy otrzymali świętą misję przyznaną przeze Mnie, aby pomóc prowadzić ludzkość.

Po twojej misji nie będę wysyłać nikomu innemu Moich orędzi, ponieważ świat, jak wiecie, zostanie zmieniony na zawsze.

Jako prorok końca czasów, twój głos w pierwszej kolejności zostanie odrzucony przez wierzących. Będą oni tak agresywnie przeciwstawić się tym boskim orędziom, że to cię zaskoczy i przestraszy, Moja córko.

Szatan zaatakuje te biedne, święte dusze, aby Mnie zranić. On już zaślepił na Prawdę serca wierzących.

Przeinaczył prawdę w umysłach tych, którzy oddają hołd Mnie, ich Ojcu Niebieskiemu i Mojemu umiłowanemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi.

Jednak radujcie się, ponieważ nastąpiło już wiele nawróceń dzięki pomocy innych wizjonerów i proroków na świecie.

Tak wiele katastroficznych wydarzeń zostało już zażegnanych z powodu ich działań.

Jednakże pewna liczba kar spotka ludzkość, by oczyścić narody.

Moja córko, moc węża zostanie zmiażdżona, i to już wkrótce. Dlatego Moje dzieci nie muszą się obawiać o przyszłość. Wy, Moje ukochane dzieci, macie przed sobą wspaniałą przyszłość.

Musicie się tylko modlić za waszych braci i siostry oraz całkowicie Mi zaufać.

Chociaż Ostrzeżenie, które nastąpi szybko i niespodziewanie, ocali dusze, to potrzeba jeszcze dużo modlitwy.

Szczególnie proszę was teraz o modlitwy za młodych ludzi w każdym zakątku świata.

Są to dzieci uwięzione przez nikczemne kłamstwa, których dopuszcza się szatan. Są to dzieci, które spędzają dużo swojego czasu żyjąc w fałszywym bałwochwalstwie i w fikcyjnym świecie.

Oni najbardziej potrzebują waszych modlitw.

Dzieci, zjednoczcie się.

Odstawcie na bok to, co was różni.

Zrzućcie z siebie przykrywę dumy.

Upadnijcie w miłości i pokorze, żeby prosić Mnie o potrzebne wam łaski.

Te łaski zaleją wasze dusze Duchem Świętym. Dopiero wtedy zostaną wysłuchane wasze modlitwy i otrzymacie na nie odpowiedź.

Wasz ukochany Ojciec Niebieski

Bóg Najwyższy