Proszę, nie niepokójcie się. Przychodzę z Wielką Miłością i Współczuciem dla was wszystkich.


Trzecie Orędzie od Maryi Panny

rola cierpieniaMatka ZbawieniaRóżaniec ochroną przed grzecheminne proroctwaśw. Faustynarutyna w modlitwie
2010-12-20 22:00

Posłuchaj Mnie, Moje dziecko. Musisz pozostać silna dla Mojego umiłowanego Syna, Jezusa, Chrystusa. Jest dla ciebie zbyt ważny i wyjątkowy, abyś odeszła z wątpliwościami w umyśle. Tak, łatwo wpaść w zakłopotanie przy tym Dziele, ale będziesz musiała całkowicie Mu zaufać. On cię potrzebuje, abyś się poddała i obdarzyła Go całkowitą ufnością.

Moje dziecko, nie jest ci łatwo z tym Dziełem. Ale, jak powiedziałam wcześniej, lubisz się zmagać. Uda ci się dokończyć twoje Dzieło. Wzywam cię, abyś wróciła do porządku codziennej modlitwy. Bo to przez Mój Różaniec święty będziesz chroniona. To Dzieło jest bardzo święte, Moje dziecko, więc przez szacunek, proszę, bądź posłuszna Mojemu Synowi, ufając Mu całkowicie. Odsuń na bok swoje wątpliwości, Moje dziecko, bo otrzymujesz specjalne Łaski od Ducha Świętego. Teraz w twoim sercu, duszy i umyśle znajduje się Prawda. To dlatego jest ci łatwiej spisywać te Orędzia, które daje ci Mój umiłowany, drogi Syn. On cię kocha, Moje dziecko, i wybrał cię do jednego z najważniejszych w ogóle zadań w tym wieku. Twoje Dzieło jest porównywalne do tego, o które została poproszona siostra Faustyna. Przechodzisz cierpienia podobne do tych, które ona znosiła. Nie lękaj się tych cierpień, do których zaliczają się brak możliwości modlitwy i codzienne wątpliwości, co jest normalne. One przeminą. Wszyscy święci, wraz ze świętą Faustyną, idą z tobą, Moje dziecko, i prowadzą cię każdego dnia.

Dzieło, które podejmujesz w imieniu Moim i Mojego umiłowanego Syna, zostało przepowiedziane. To jest jeden z najważniejszych sposobów, w jaki możesz ratować dusze innych. Nie słabnij ani się nie wahaj. Zawsze, zawsze wołaj do swojej ukochanej Matki o opiekę. Jestem dla ciebie. Proszę, módl się codziennie do Mojego Syna, odmawiając Jego Koronkę do Bożego Miłosierdzia. W ten sposób będziesz bliżej Niego i będziesz czuła, jak wchodzi do twojego serca.

Nabierz odwagi i idź teraz do przodu. Wyglądaj z miłością tej drogocennej ścieżki, która prowadzi do Trójcy Świętej. Wszyscy są z tobą. Będziesz cierpiała, ale traktuj to jako Łaskę, bo bez cierpienia nie możesz pozostać blisko Serca Mojego Syna.

Obecnie to wszystko. Zwróć się ku Mojemu umiłowanemu Synowi, Jezusowi Najwyższemu, i otwórz teraz swoje serce na Niego.

Miłość i pokój

Matka Boża od róż