Kocham was bez względu na to, jak możecie Mnie zranić lub obrazić.


Bez Mojego Aktu Miłosierdzia narody zniszczyłyby siebie nawzajem

Armagedonnie lękajcie sięmodlitwy Krucjatyprzygotowanie do Ostrzeżeniado wątpiących w te Orędzia
2011-12-31 12:00

Fragment z prywatnego Orędzia objawionego Marii od Bożego Miłosierdzia, który zawiera Modlitwę Krucjaty 16, by ludzie przyjęli Łaski dawane im przez Jezusa podczas Ostrzeżenia oraz ślubowanie głoszenia światu Jego najświętszego Słowa.

Moja córko, Ostrzeżenie udowodni wszystkim prawdziwość tych Moich świętych Orędzi dla świata. Nigdy nie wolno wam w nie wątpić. Żadne z nich nie zostało skażone w jakikolwiek sposób.

Przygotuj się na Ostrzeżenie i powiedz swojej rodzinie i dzieciom, by odmawiali krótką modlitwę z prośbą o przebaczenie ich grzechów. Dam ci teraz szczególną Modlitwę Krucjaty dla świata, aby pomóc duszom. Pozostańcie silni podczas tego wielkiego Aktu Miłosierdzia, który teraz ofiaruję światu.

Modlitwa Krucjaty 16 - O przyjęcie Łask ofiarowanych podczas Ostrzeżenia

O mój Jezu, zachowaj mnie silnym podczas tej próby Twojego Wielkiego Miłosierdzia.

Daj mi Łaski potrzebne do stania się małym w Twoich Oczach.

Otwórz mi oczy na prawdę o Twojej obietnicy Zbawienia Wiecznego.

Przebacz mi moje grzechy i okaż mi Swoją Miłość i Przyjacielską Dłoń.

Przyjmij mnie w ramiona świętej rodziny, abyśmy mogli wszyscy ponownie stać się jedno.

Kocham Cię, Jezu, i obiecuję od dnia dzisiejszego głosić Twoje święte Słowo bez lęku w sercu i z czystością duszy na wieki wieków.

Amen.

Nigdy nie obawiajcie się tego wielkiego Aktu Mojego Miłosierdzia, który musi nastąpić, inaczej narody zniszczyłyby siebie nawzajem. Większość ludzkości się nawróci, ale bitwa o dusze będzie się teraz nasilać.

Wasz umiłowany Jezus

Odkupiciel całej ludzkości