Inni będą przestraszeni. Ale nie ma się czego lękać, bo Ja kocham was wszystkich.


Bóg Ojciec: Przyjmijcie tę ostatnią szansę albo spotka was straszliwa kara

moc modlitwyNowy RajWielki UciskWielki Cudmodlitwa dodatkowamodlitwa o ocalenieKrzyż na niebieczym jest OstrzeżenieBóg i Jego dziecimodlitwa o wybawienieImmunitet Boga Ojca
2011-12-28 15:15

Moja córko, masz teraz obowiązek poinformowania Moich dzieci wszędzie o naglącej potrzebie poszukiwania odkupienia.

Ze względu na Moje wielkie Miłosierdzie posyłam teraz Mojego Syna, aby ofiarować ludzkości ostatnią szansę powrotu do Mnie, waszego Ojca Niebieskiego. Mogę ujawnić, że wielkie Miłosierdzie, które zostanie okazane wszystkim Moim dzieciom, przejawi się tylko jeden raz. One, Moje dzieci, muszą przyjąć tę ostatnią szansę na ocalenie lub uznać, że na świat spadnie straszliwa kara.

Każda dusza na ziemi będzie wkrótce świadkiem znaków Oświecenia Sumień. Wszyscy upadną ze wstydu na kolana, gdy dostrzegą, prawdopodobnie po raz pierwszy, jak boleśnie ich grzechy wyglądają w Moich Oczach. Ci z dobrym i pokornym sercem przyjmą to wielkie Miłosierdzie z wdzięcznością i ulgą. Dla innych będzie to stanowiło bardzo trudną próbę i wielu odrzuci Moją Rękę Miłości i przyjaźni. Módlcie się pilnie za te dusze, Moja córko, bo bez modlitw nie może być im dana druga szansa.

Świat uzna w końcu Moc swojego Ojca Niebieskiego, kiedy wszyscy wszędzie ujrzą cud na niebie.

Narodziny Nowego Świata są bardzo blisko was. Uchwyćcie teraz Moje Miłosierdzie, dopóki możecie. Nie zostawiajcie tego na ostatnią chwilę.

Dołączcie jako jedno do wspólnoty ze Mną, aby przyjąć Nową Erę Pokoju, która czeka wszystkie życzliwe dusze, które Mnie kochają.

Jednak Moje Miłosierdzie jest tak wielkie, że modlitwa o Ochronę dla tych dusz, dana światu przez Mojego Syna poprzez ciebie, Moja córko, będzie tak potężna, że dusze, które nadal są w ciemności, mogą zostać i zostaną zbawione.

Modlitwa Krucjaty 13 - Modlitwa o Ochronę

O Ojcze Niebieski, przez Miłość Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, Którego Męka na Krzyżu wybawiła nas od grzechu, proszę, zbaw tych wszystkich, którzy nadal odrzucają Jego Rękę Miłosierdzia.

Obdarz ich dusze, drogi Ojcze, znakiem Twojej Miłości.

Błagam Cię, Ojcze Niebieski, wysłuchaj mojej modlitwy i zachowaj te dusze od wiecznego potępienia.

W Swoim Miłosierdziu pozwól im, by mogły jako pierwsze wejść do Nowej Ery Pokoju na ziemi.

Amen.

Pamiętajcie, dzieci, o mocy modlitwy i jak ona może złagodzić karę.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby świat mógł zostać i został zbawiony, i żeby Wielki Ucisk mógł być oddalony.

Wasz Ojciec Niebieski

Bóg Najwyższy