Nienawidzę grzechu, ale kocham grzesznika.


Maryja Panna: Plan odnowienia ludzkości na Powtórne Przyjście jest ukończony

Powtórne PrzyjścieNowy RajJezus Zbawicieleminne proroctwamodlitwa do Ducha ŚwiętegoBoże ProwadzenieGrupy Modlitewnelogikaprzygotowanie do Ostrzeżeniawezwanie do modlitwynadziejaBóg i Jego dzieciŚwięto Bożego Narodzeniatymczasowe życie na ziemiImmunitet Boga Ojca
2011-12-22 09:30

Moje dziecko, poprzez modlitwę świat musi się przygotować na Mojego Syna. Plan Mojego drogiego Syna, aby odnowić ludzkość na Powtórne Przyjście, jest ukończony. Został dany czas, aby umożliwić rozprzestrzenianie się wiary poprzez te oraz inne Boskie orędzia. Nawet mała grupa wiernych chrześcijan modlących się za tych, którzy odrzucają Mojego Syna, może uratować te dusze.

Ty, Moje dziecko, musisz jeszcze bardziej prosić tak wielu wyznawców, jak to możliwe, aby modlili się o ochronę dla tych biednych dusz w grzechu. Przynaglam wszystkich wyznawców Mojego Syna, aby nigdy nie tracili nadziei w sprawach całej ludzkości.

Wiele słabych dusz nie rozumie, co czynią, gdy zaprzeczają Istnieniu Boga, Ojca Niebieskiego. Ich umysłami włada ludzka logika, w której wszystkie rzeczy są oparte na tym, jak są postrzegane gołym okiem. Nie potrafią zrozumieć, że ziemia jest po prostu planetą stworzoną przez Boga dla Jego dzieci. To jest jedynie tymczasowe miejsce. Ich prawdziwym Dziedzictwem jest Nowy Raj.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się za te dzieci, tak aby Duch Święty dotknął ich dusz i rozpalił w ich sercach miłość do Mojego Syna.

Nigdy nie zapominajcie, że Boże Narodzenie jest świętą uroczystością dla uczczenia Zbawiciela, Który został posłany, aby dać wam, wszystkim Moim dzieciom, Życie Wieczne.

Wasza Matka Najświętsza

Królowa Niebios