Każde z Moich dzieci jest kochane, chociaż nie każde Mnie kocha.


Módlcie się, jak nigdy wcześniej się nie modliliście

modlitwy Krucjatywezwanie do modlitwyImmunitet Boga Ojca
2011-12-18 15:10

Moja najdroższa córko, ci ludzie, którzy są tak daleko odsunięci ode Mnie, są Moją główną troską. Moi wyznawcy muszą podjąć każdy wysiłek, aby rozprzestrzeniać daną wam Moją Modlitwę do Mojego Ojca Przedwiecznego z błaganiem o Ochronę dla ich dusz.

Modlitwa Krucjaty 13 - Modlitwa o Ochronę

O Ojcze Niebieski, przez Miłość Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, Którego Męka na Krzyżu wybawiła nas od grzechu, proszę, zbaw tych wszystkich, którzy nadal odrzucają Jego Rękę Miłosierdzia.

Obdarz ich dusze, drogi Ojcze, znakiem Twojej Miłości.

Błagam Cię, Ojcze Niebieski, wysłuchaj mojej modlitwy i zachowaj te dusze od wiecznego potępienia.

W Swoim Miłosierdziu pozwól im, by mogły jako pierwsze wejść do Nowej Ery Pokoju na ziemi.

Amen.

Przynaglam wszystkich wierzących, którzy czytają te Moje święte Orędzia dane światu, aby się modlili, jak nigdy przedtem. Potrzebuję waszej pobożności, aby mieć pewność, że wszystkie Moje dzieci przyjmą Mój Dar z miłością i radością w sercach. Nie wolno im się obawiać, bo Ja przychodzę z Darem Miłości i Miłosierdzia.

Wasz Jezus

Odkupiciel i Zbawiciel całej ludzkości