Znam każdą duszę, każda wasza cząstka jest Mi znana. Żaden z was nie jest mniej kochany niż pozostali.


Maryja Panna: Nadzieja nigdy nie może zostać porzucona na rzecz lęku

Nowy RajOstrzeżeniewezwanie do modlitwynadzieja
2011-12-17 15:30

Moje dziecko, świat musi szybko zostać poinformowany o Miłości i Miłosierdziu, które Mój Syn Jezus Chrystus ma dla naprawdę każdego człowieka na ziemi. On kocha wszystkich, łącznie z osobami o oziębłych duszach oraz tymi, którzy Go nie znają.

Nigdy nie miejcie wątpliwości, że ci sami ludzie, którzy może mają braki w sferze duchowej, są przez Niego bardzo kochani. Będzie im dana wielka nadzieja, kiedy obejmie ich Miłosierdzie Mojego Syna. Niebo będzie się radować, gdy podczas Ostrzeżenia ci ludzie otworzą oczy na Prawdę. To wtedy przyjmą Miłość i nadzieję, które zostaną im dane. Będzie to najwspanialszy Dar, jaki kiedykolwiek otrzymają w tym życiu na ziemi.

Moje dziecko, ludzie nie mogą nigdy potępiać tych, którzy nie czczą Mojego Ojca. Nigdy nie wolno im tracić nadziei także względem tych, którzy odrzucają Mojego Syna. Wszystkie te dusze są kochane z głęboką czułością przez Mojego Syna, Który chce je tylko ocalić. Nadzieja, Moje dziecko, jest Darem od Boga Ojca. Nigdy nie może zostać porzucona na rzecz lęku lub niechęci. Miłosierdzie Mojego Syna nie zna granic. Wkrótce będzie ono dane wam wszystkim i każdemu z osobna.

Nadzieja i radość muszą stać na pierwszym miejscu w waszych myślach, dzieci, bo Mój Syn ma zamiar obdarzyć Swoje dzieci tak wielkim Darem, aby uratować świat. On chce, by cała ludzkość była częścią tej wspaniałej, chwalebnej Ery Pokoju, która czeka na was wszystkich.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby wszystkie dusze na ziemi powitały ten Dar Miłości z otwartymi i pokornymi sercami. To poprzez Ostrzeżenie będzie ludzkości ostatecznie okazane Miłosierdzie Boga. Potem nie może być wątpliwości, jak bardzo wszystkie Jego dzieci są kochane i otoczone Jego opieką.

Wasza umiłowana Matka

Królowa Niebios