Dzieci, te czasy są bardzo trudne i mylące. Ja, wasza kochana Matka, ofiaruję wam ochronę przed szatanem, jeśli tylko mnie o to poprosicie.


Powtórne Przyjście nastąpi wkrótce po Ostrzeżeniu

Boża Karao tej MisjiPowtórne Przyjściepo OstrzeżeniuOstrzeżeniemodlitwy Krucjatynie zgadujcie terminówmodlitwa za dusze podczas Ostrzeżenia
2011-12-14 19:15

Moja najdroższa córko, zawsze musisz Mi ufać i wiedzieć, że ani jedno Orędzie dane tobie nie będzie nigdy skażone. Trzymam cię mocno w Moim Najświętszym Sercu, a twoja dłoń jest prowadzona przez Moją Rękę. Tylko Moje święte Słowo może być, i zawsze będzie, zapisywane przez ciebie, aby przekazywać Moje Orędzia dla całej ludzkości.

Nie możecie wciąż próbować ustalać daty Ostrzeżenia. Nie mogę ujawnić tego terminu, bo to nie jest zgodne z Wolą Mojego Ojca Przedwiecznego. Ostrzeżenie wydarzy się najbardziej niespodziewanie, kiedy będzie dla człowieka zaskoczeniem. Czas jest bardzo krótki, więc spędzajcie jak najwięcej czasu, modląc się mocno o zbawienie dusz. Wszystkich dusz.

Kara została wstrzymana i nastąpi tylko w przypadku, kiedy człowiek nie okaże skruchy i gdy wielu ludzi powróci na nowo po Ostrzeżeniu do nikczemnych sposobów zachowania. Mój Ojciec dał przyzwolenie na obwieszczenie Mojego Powtórnego Przyjścia w ciągu bardzo krótkiego okresu na ziemi. Nastąpi ono wkrótce po Ostrzeżeniu. Wszystkie dusze muszą być w pełni przygotowane. Kolejna Modlitwa Krucjaty dla ratowania dusz jest następująca.

Modlitwa Krucjaty 14 - Modlitwa do Boga Ojca o ochronę przed wojną atomową

O Ojcze Wszechmogący, Boże Najwyższy, proszę, zmiłuj się nad wszystkimi grzesznikami.

Otwórz ich serca, by przyjęli zbawienie i otrzymali obfitość Łask.

Usłysz moje błagania za moją własną rodziną i spraw, by każdy znalazł Łaskę w Twoim kochającym Sercu.

O Boski Ojcze Niebieski, chroń wszystkie Twoje dzieci na ziemi przed wszelką wojną atomową i innymi działaniami, które są planowane, aby zgładzić Twoje dzieci.

Zachowaj nas od wszelkich krzywd i chroń nas.

Oświeć nas, abyśmy bez żadnego lęku w duszach mogli otworzyć oczy, usłyszeć i przyjąć prawdę o naszym zbawieniu.

Amen.

Idźcie w pokoju.

Wasz kochający Zbawiciel

Jezus Chrystus