Pamiętajcie, że Ja Jestem oceanem Miłości i kocham was wszystkich z ojcowską czułością.


Próby wprowadzenia ogólnoświatowej waluty w Europie

moc modlitwymasoneriamodlitwa o ochronęmodlitwa dodatkowaświatowa walutakontrola nad ludzmiEuropakryzys finansowy
2011-12-09 22:00

Moja szczerze umiłowana córko, jakże pragnę, aby Moje dzieci, szczególnie te cierpiące w Europie z powodu ucisku, po prostu zwróciły się do Mojego Ojca o pomoc.

Nikczemna grupa, o której mówiłem raz za razem, jest teraz coraz bliżej w próbach kontrolowania wszystkich Moich biednych dzieci w tej części świata. One, niewinne pionki w bezwzględnym planie wprowadzenia ogólnoświatowej waluty w celu kontrolowania całej Europy, muszą się teraz mocno modlić o pomoc od Boga, Ojca Wszechmogącego. Nigdy się nie poddawajcie tym prześladowaniom, dzieci, które są przygotowywane za zamkniętymi drzwiami. Módlcie się o złagodzenie tych okoliczności. Wołajcie do Boga Ojca w Moje Imię, Jego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, aby zapobiec temu kryzysowi, i mówcie:

Boże Ojcze, w Imię Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, błagam Cię, byś zatrzymał tę obrzydliwość kontrolowania Twoich dzieci.

Proszę, chroń wszystkie Swoje dzieci w tych strasznych czasach, tak byśmy mogli odnaleźć pokój i godność, aby prowadzić nasze życie w wolności od złego ducha.

Moja córko, modlitwa może położyć kres tym złowrogim planom i rzeczywiście położy. Bóg, Ojciec Przedwieczny, jak już powiedziałem, ukarze odpowiedzialnych za ten diabelski spisek, jeśli nie powrócą do wiary w ich wszechmogącego Stwórcę.

Zaufajcie Mi. Zaufajcie Mojemu Ojcu Przedwiecznemu i módlcie się, żeby te prześladowania zostały powstrzymane, zanim zostanie ostatecznie ujawniony rzeczywisty plan niszczenia, kontroli i szkodzenia duszom.

Wasz umiłowany Zbawiciel

Jezus Chrystus