Tym, którzy Mnie kochają mówię. Wasza miłość do Mnie, waszego Ojca wróci do was w obfitości.


Niesienie P?omienia Twojej Mi?o?ci


2011-11-29 15:35

Pomó? nam, drogi Jezu, bez l?ku powsta? w Twoje Imi? i nie?? P?omie? Twojej Mi?o?ci poprzez wszystkie narody.

Daj nam, Twoim dzieciom, si?? do stawienia czo?a zniewagom, które b?d? nas spotyka? po?ród tych wszystkich, którzy w rzeczywisto?ci nie wierz? w Twoje Mi?osierdzie.

Amen.