Kocham was. Idę z wami. Nigdy was nie opuszczę. Błogosławię was wszystkich.


Modlitwa Krucjaty 8 - Spowiedź

spowiedźmodlitwy Krucjaty
2011-11-22 20:30

Ja, Jezus, wasz Król i Zbawiciel, przekazuję teraz Moją Modlitwę na spowiedź. Ta Modlitwa powinna być odmawiana, by błagać o łaskawość w przebaczeniu grzechów podczas Ostrzeżenia i po nim.

Najdroższy Jezu, proszę Cię o przebaczenie wszystkich moich grzechów oraz cierpień i krzywd, które zadałem innym.

Pokornie modlę się o Łaski, abym uniknął ponownego obrażania Ciebie i ofiarował pokutę zgodnie z Twoją Najświętszą Wolą.

Błagam o przebaczenie wszelkich przyszłych przewinień, w których mogę mieć udział i które sprawią Ci ból i cierpienie.

Zabierz mnie ze Sobą do Nowej Ery Pokoju, abym mógł stać się częścią Twojej rodziny na wieczność.

Kocham Cię, Jezu. Potrzebuję Cię.

Szanuję Ciebie i wszystko, za czym Ty się opowiadasz.

Pomóż mi, Jezu, abym był godny wejścia do Twojego Królestwa.

Amen.

Wasz Zbawiciel

Jezus Chrystus