Kocham każdego z was. Nigdy nie mógłbym być okrutny, niedobry, złośliwy, czy obrazić lub zranić jakiegokolwiek dziecka Bożego.


Bóg Ojciec prosi Swoje dzieci, aby zjednoczyły się w modlitwie

wojnymoc modlitwynienawiśćtaktyka szatanamorderstwopokorachciwośćwezwanie do rozprzestrzeniania Słowaniemoralnośćmiłość do Bogamodlitwa dodatkowawezwanie do modlitwy
2011-11-15 11:00

Przychodzę dziś, Moja córko, aby zgromadzić Moje drogie dzieci i wszystkich, którzy wierzą we Mnie, aby modlili się zjednoczeni dla ratowania wszystkich dusz na ziemi. Jest Moim pragnieniem, abyście wykazali swoją bezgraniczną miłość do Trójcy Świętej, okazując pokorę we wzajemnej miłości, tak żeby grzech mógł być odpuszczony całej ludzkości.

Jestem Bogiem Sprawiedliwości, ale najpierw i przede wszystkim jestem Bogiem Miłości i Miłosierdzia. Moja ojcowska Boska Miłość do was jest odzwierciedlona w Mojej miłosiernej Dobroci. Taki też jest Mój zamiar ocalenia wszystkich dusz w tym końcu czasów, jakie znacie na ziemi. Nie obawiajcie się, dzieci. Moim zamiarem nie jest was zastraszyć, ale objąć was Moją wszystko ogarniającą Miłością do każdego Mojego dziecka.

Wzywam wszystkie Moje dzieci, szczególnie dusze pełne miłości do Mnie, waszego Stwórcy, aby połączyły się razem ze swoimi braćmi i siostrami i powstały przeciwko złu na świecie. Szatan i wszystkie demony z piekła błąkają się teraz po ziemi, w tym końcu czasów w buncie przeciwko Mnie, dzieci. One są rozproszone po całym świecie, prześladując dusze i prowadząc je na krawędź szaleństwa. Wpływ złego jest odczuwany w tym czasie przez prawie każdego z was. Dzieje się tak dlatego, że zaprzecza się Istnieniu Mnie oraz Mojego Syna umiłowanego, odpycha się je i wyrzuca na bok, tak że ciemność okrywa teraz wasz świat. Nie uznając prawdy o waszym stworzeniu na tej ziemi, wy, Moje ukochane dzieci, staliście się nieświadomie celem dla szatana.

Zauważycie wiele zmian w waszym życiu, od kiedy ta plaga opanowała wasz świat. Morderstwa, nienawiść, wstręt do głoszenia Mojej Chwały lub uznania Mojego Istnienia, wojny, prześladowania, chciwość, żądza panowania i moralne zepsucie. Wszystkie te nikczemności w waszym świecie zostały wywołane przez szatana i rozprzestrzeniają się przez grzeszników, tak otwartych na jego fałszywe, puste obietnice. On, szatan, kusi przede wszystkim żądnych władzy grzeszników i słabych w wierze. Kiedy ich uwiedzie, stają się przez niego opętani. Oni z kolei zarażają innych i, znęcając się nad swoimi braćmi i siostrami, zadają okropny ból.

Wy, Moi ukochani wierni, jesteście obecnie wzywani przeze Mnie, aby powstać i bronić Mojego świętego Słowa, tak by ludzkość mogła zostać zbawiona. Uczynicie to na dwa sposoby. Po pierwsze, przez nieustanną modlitwę, a po drugie, poprzez rozpowszechnianie Mojego najświętszego Słowa. Modlitwa nie tylko pomoże ocalić ludzkość od piekła i całkowitego opuszczenia przeze Mnie, ale również złagodzi Moją karząca Rękę. Ta karząca Ręka, i nie miejcie w tym względzie żadnych wątpliwości, opadnie na tych nikczemnych grzeszników, którzy pozwolili duchowi ciemności kontrolować ich zachowanie wobec tych niewinnych, od nich zależnych ludzi, nad którymi rozciągają kontrolę.

Ja, Bóg Ojciec, wzywam z Niebios Moje dzieci, aby usłuchały Mojego błagania, gdy przynaglam was, abyście natychmiast się podnieśli. Połączcie się w modlitwie i odmawiajcie to.

Boże Najwyższy, w Imię Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, Którego złożyłeś w ofierze, by zachować nas, Twoje biedne dzieci, od ognia piekielnego, usłysz naszą modlitwę.

Składajmy nasze pokorne ofiary i przyjmujmy próby i uciski jako sposób pozyskania zbawienia dla wszystkich dusz podczas Ostrzeżenia.

Błagamy Cię, byś przebaczył grzesznikom, którym trudno jest zawrócić i przyjąć Twoją miłosierną Dobroć, by podjęli niezbędne wyrzeczenia, uznane przez Ciebie za odpowiednie dla odkupienia ich w Twoich świętych Oczach.

Gdy będziecie się modlić do Mnie, waszego Ojca Niebieskiego, Boga Najwyższego, Stwórcy wszechświata i ludzkości, wysłucham waszej modlitwy i udzielę ochrony tym wszystkim duszom, za które się modlicie.

Dziękuję wam, Moje umiłowane dzieci, za uznanie tego Mojego Boskiego apelu z Niebios. Dziękuję wam za waszą pokorę serca dla rozpoznania Mojego Głosu, gdy on rozbrzmiewa. Pamiętajcie, że Ja Jestem oceanem Miłości i kocham was wszystkich z ojcowską czułością. Dążę jedynie do uratowania każdego z was z uścisku złego ducha, tak byśmy mogli zjednoczyć się jako jedna święta rodzina.

Bóg Ojciec Przedwieczny