Pamiętajcie, że Ja Jestem oceanem Miłości i kocham was wszystkich z ojcowską czułością.


Dwóch złodziei na krzyżu

modlitwa za bliźnichpychaNowy RajpokoraUkrzyżowanieOstrzeżenieprośba o przebaczeniepokuta
2011-11-10 15:30

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy umierałem na Krzyżu, w pobliżu było dwóch złodziei, którzy też w tym samym czasie zostali ukrzyżowani. Jeden poprosił Mnie o przebaczenie mu jego grzechów i został zbawiony. Drugi tego nie uczynił. Zamiast tego nie chciał słuchać. Jego upór i odmowa, aby poprosić o Moje Miłosierdzie, sprawiły, że nie mógł zostać uratowany.

To samo będzie się dziać podczas Ostrzeżenia. Niektóre z Moich dzieci przyznają się do grzechów i uznają, że Mnie obraziły. Z pełną pokorą przyjmą swoją pokutę i zostaną zbawione. Wejdą do Nowego Raju w nadchodzącej Erze Pokoju.

Będą też tacy, którzy nie uznają, że ich grzechy są tym, czym są - odrazą w Oczach Boga, Ojca Przedwiecznego. Dam tym duszom wiele czasu na okazanie skruchy, tak wielka jest głębia Mojego Miłosierdzia. Módlcie się, aby szukały odkupienia, tak by i one mogły zostać zbawione. Chcę, aby wszystkie Moje dzieci zostały objęte Moim wielkim Darem Miłosierdzia. Chcę, abyście wszyscy weszli do Bram Nowego Raju.

Módlcie się, aby zatwardziałe dusze zmiękły i przyjęły Moją Rękę. Módlcie się, aby się nauczyły, jak stać się pokornym w Moich Oczach.

Wasz Jezus

Zbawiciel ludzkości