Kocham was tak bardzo, Moje dzieci, że gdy zwracacie swoje serca ku Mnie, bez względu na to, jak bardzo czujecie się osamotnieni, nigdy was nie odrzucę.


Maryja Panna: Zbliża się czas, kiedy Mój Syn udzieli Swojego Daru Bożego Miłosierdzia

o tej Misji
2011-11-02 10:40

Moje dziecko, zbliża się czas, kiedy Mój Syn udzieli Swojego Daru Bożego Miłosierdzia. Tak więc musisz skoncentrować się na swojej misji ratowania dusz. Nie możesz pozwolić sobie na rozproszenia, które odwrócą twoje oczy od najważniejszego zadania - szerzenia nawrócenia. Niebo się raduje, ponieważ ten Boski Dar zostanie wkrótce wam wręczony z czystej Miłości, jaką Mój Syn ma w Swoim Sercu do wszystkich dusz. Moje dziecko, podczas gdy to Dzieło staje się coraz bardziej intensywne, zły duch nadal będzie cię dręczył przy każdej okazji, przez różnych ludzi. Zostałaś pouczona, aby zachować milczenie i koncentrować się tylko na Moim Synu.

Ty, Moje dziecko, jesteś powołana jedynie dla przekazania bardzo szczegółowo pragnienia Mojego Syna rozmawiania w tych czasach z ludzkością. Bądź dzielna i odważna, bo ta święta Misja zakończy się sukcesem. Było to przepowiedziane tak bardzo dawno temu, a tobie zostało przyznane wszelkiego rodzaju pokierowanie z Nieba. Prowadzą cię wszyscy święci; zostali zgromadzeni w pełnej sile, aby zapewnić, że ta Misja nie zawiedzie; ani nie może zawieść. Musisz przestać się martwić, gdy rzeczy wydają się beznadziejne, bo to jest oszustwo, z którym będziesz się mierzyć przez dzieło zwodziciela.

Ja, twoja umiłowana Matka, cały czas pracuję z tobą. To dzięki Mnie byłaś gotowa, aby przyjść przed Mojego drogiego Syna. Łaski zostały udzielone po to, by umożliwić twojej duszy takie oczyszczenie, żebyś była zdolna do pracy dla Zbawiciela ludzkości. Dzięki Mojemu drogiemu Synowi zostałaś przyprowadzona przed Trójcę Świętą. Jest to jedna z najważniejszych Misji, odkąd Mój Syn został posłany, aby odkupić świat z grzechu. Nigdy nie pozwól sobie na odstępstwo od tej Misji ani nie wolno ci ulec pokusie odejścia. Zawsze módl się do Mnie, twojej Matki, o ochronę.

Twoja umiłowana Matka

Królowa Nieba

Matka Miłosierdzia