‪Kocham was wszystkich serdecznie i upominam się o was, bo jesteście Moi.‬


Ostrzeżenie jest formą światowej spowiedzi

moc modlitwyrola cierpieniao tej Misjimodlitwa za grzesznikówtaktyka szatanaspowiedźOstrzeżenieBenedykt XVIKoronka do Miłosierdzia Bożegorola modlitwydo wszystkich religii
2011-10-21 20:30

Moja szczerze umiłowana córko, napisz to. Doznajesz teraz intensywnych cierpień dla ratowania z ciemności dusz, które odrzucają Mnie i Mojego Ojca. Te dusze są tak zamknięte i zatwardziałe, że mogą być zbawione jedynie dzięki modlitwom innych i cierpieniu dusz ofiarnych, bo one nie zechcą szukać odkupienia. Ich upór powstrzyma je od odczuwania wystarczających wyrzutów sumienia, aby wyznały swoje grzechy i błagały o przebaczenie.

Ostrzeżenie jest formą światowej spowiedzi. Będzie to czas, gdy od każdego będę oczekiwał, że poprosi o przebaczenie za swoje grzechy, albo spotka się z odrzuceniem. Tak wiele dusz w ciemności odepchnie Moją Rękę Miłosierdzia. Odwrócą się ode Mnie. Ty, Moja córko, wraz ze wszystkimi Moimi pobożnymi wyznawcami, możecie pomóc uratować te dusze od wiecznego potępienia. Nigdy nie wywierałbym presji na Moje dzieci, by cierpiały w Moje Imię, ale dzięki tym, którzy ofiarują Mi jako dar swoją pomoc poprzez cierpienie, mogę uratować znaczną część ludzkości.

Cierpienie wynika z ataków szatana, kiedy dręczy dusze, które są blisko Mnie, i tych, którzy są przeze Mnie powołani, aby prowadzili świętą Misję nawracania dusz. Gdy nadchodzą te ataki, wiedzcie, że jesteście w jedności ze Mną. Wtedy bardzo dobrze Mnie poznacie. Będziecie wiedzieć, co Ja czuję - Moją radość, Mój smutek, Mój żal, Mój ból i przerażenie, gdy tracę jakąś duszę na rzecz szatana.

Nie martwcie się. Dotychczas dzięki tym Orędziom zostały już uratowane miliony dusz. Modlitwy Mojej wiernej Armii już łagodzą globalne katastrofy i odejście Mojego świętego Wikariusza z Watykanu. Jej posłuszeństwo w modlitwie Moją Koronką do Bożego Miłosierdzia ratuje dusze w tym momencie.

Moja córko, upewnij się, że wszystkie Moje dzieci rozumieją, że poprzez te Orędzia mówię do wszystkich religii i wyznań. Nie wykluczam nikogo, bo wszyscy są dziećmi Boga. Jest tylko jeden Bóg i jest to Mój Ojciec Przedwieczny, Bóg Najwyższy. Chodźcie razem ze Mną, dzieci, i pracujmy zjednoczeni, aby szybko ratować Moje dusze na całym świecie. Jedynie poprzez modlitwy możecie Mi pomóc uratować świat.

Wasz Jezus

Zbawiciel całej ludzkości