Kocham was. Szlocham z powodu ogarniającego was spustoszenia. I obiecuję, że to prześladowanie będzie krótkotrwałe.


Mój powrót dla ratowania was będzie odczuwalny w każdym zakątku świata

Jezus ZbawicielemOstrzeżenieradość wiarymodlitwa za zalęknionych
2011-10-17 21:30

Moja szczerze umiłowana córko, czasy wokół ciebie się zmieniają . Świat poddany jest wstrząsowi spowodowanemu przez ducha ciemności. Jesteście otoczeni wszystkimi dowodami na to, co zło grzechu może wyrządzić ludzkości. W tym duchu ciemności rozpromieni się Duch Mojej Boskiej Obecności, kiedy przyjdę raz jeszcze ratować ludzkość.

Wy, Moje drogie dzieci, które znacie prawdę, musicie powiedzieć innym, jak wielkie mają szczęście, że zostanie im dany ten wspaniały Boski Dar. Moja Miłość popłynie na ziemię w taki sposób, że upadniecie w pokorze i na kolanach będziecie płakać z żalu za spowodowane przez was krzywdy, obrażające Mojego Ojca Przedwiecznego. To dzięki Bogu Najwyższemu dany jest wam obecnie ten wielki Akt Miłosierdzia. Radujcie się, bo jest teraz na świecie Światło, które pociągnie dusze naprzód, w Ramiona Boga Ojca.

Przychodzę ponownie dać wam życie, którego potrzebujecie, aby raz jeszcze umożliwić wam podniesienie oczu w adoracji i uwielbieniu Chwały Boga Ojca, dziękując Mu za sprawiedliwość, którą okazuje teraz Swoim drogim, ale zagubionym dzieciom.

Ja, Jezus Chrystus, przygotowuję się teraz, aby umożliwić na całym świecie doświadczenie przez was Prawdy Miłosierdzia - przez każdą duszę, w tym zatwardziałych grzeszników i niewierzących. Dowód Mojego Istnienia, i Istnienia Boga Ojca, zostanie ukazany w całej swojej Niebiańskiej Chwale każdemu mężczyźnie, kobiecie i dziecku.

Moja Obecność objawi się tak, że nikt jej nie zignoruje ani nie będzie mógł zignorować. Bo otworzą się niebiosa, a gwiazdy się zderzą, tak że Mój Powrót dla ratowania was będzie odczuwalny w każdym zakątku świata w tej samej chwili. Och, jak Moje dzieci będą się radować, gdy doświadczą Mojej Boskiej Obecności. Nawet te w ciemności poczują Moją Miłość dotykającą ich zimne dusze, która rozpali je ponownie.

Przygotujcie się. Oczekujcie Mojego chwalebnego Powrotu. Módlcie się za tych, którzy mają w sercach lęk. Nie obawiajcie się Mnie. Oczekujcie na to Wielkie Wydarzenie z miłością i pokorą w sercach.

Kocham was, dzieci. Ten wielki Akt Mojego Miłosierdzia udowodni wam to.

Wasz umiłowany Zbawiciel

Jezus Chrystus

Król ludzkości