Radujcie się, gdyż kocham was wszystkich.


Nigdy Mnie nie broń, bo to jest niepotrzebne

rola cierpieniaantychrystpokoraprześladowanie tej Misjido wątpiących w te OrędziaMaria tylko narzędziem
2011-10-13 00:10

Moja szczerze umiłowana córko, muszę poinformować cię o konieczności powstrzymania się od obrony Mojego najświętszego Słowa. Ci, którzy wątpią w Moje Słowo, muszą się modlić do Mnie o prowadzenie. Polecam ci teraz, abyś nigdy nie próbowała interpretować Orędzi z Moich Boskich Ust. Powiedziałem ci to wiele razy i nie otrzymałaś prawa na czynienie tego. Przeciwnie, przyjmij Moje Orędzia takimi, jakimi są. Nie powątpiewaj w nie. Nie staraj się ich analizować, bo człowiek tak niewiele wie o Boskich planach i czasie na wydarzenia. Człowiek nie wie też nic na temat antychrysta, choć tak mu się wydaje. Te sprawy o takim znaczeniu pozostają znane tylko Mojemu ukochanemu Ojcu.

Proszę, abyś Mnie nigdy nie broniła, bo to jest niepotrzebne. Wola Mojego Ojca -kontaktowanie się z ludzkością przez ciebie i innych proroków - jest wszystkim, co powinno mieć znaczenie. Jak już wcześniej powiedziałem, ty jesteś tą, która zapisuje. Ja Jestem Autorem. Ty jesteś instrumentem. Ja Jestem Mistrzem. Przez cały czas oczekuję od ciebie posłuszeństwa wobec Mnie. Wykonywanie tego, co mówię, jest proste. Twoja praca będzie łatwiejsza, jeżeli powstrzymasz się od brania udziału w intelektualnej religijnej debacie dotyczącej spraw biblijnych, o których nic nie wiesz.

Pamiętaj o znaczeniu pokory, Moja córko. Pozostań jak dziecko, cały czas małe w Moich Oczach, a odnajdziesz pokój. W tym Dziele zostaną na ciebie zesłane próby. Spodziewaj się ich. Nie odrzucaj ich. Twój dar wolnej woli dla Mnie został przyjęty, ale musisz się nauczyć, że brak usiłowania odrzucenia cierpienia ma wartość, ponieważ jest to ważne dla zbawienia dusz.

Kocham Cię, Moja córko, ale czuję potrzebę przypomnienia ci o Moich jasnych poleceniach. Nie potrzebuję, aby Mnie broniono. Słowa dawane wam są nieskażone i nie są sprzeczne z prawdą ukazywaną ludzkości od początku czasu. Pokrętnie dorobiono wiele interpretacji prawdy zawartej w Biblii, aby wpasować je do własnych potrzeb człowieka. Ja Jestem Prawdą. Ja Jestem Chlebem Życia. Beze Mnie nie ma życia.

Idź naprzód z pełniejszym zrozumieniem tego, czego od ciebie oczekuję. Przez cały czas jesteś chroniona. Dziękuję ci, Moja córko, za siłę, którą wykazujesz obecnie, ale pozwól Mi prowadzić cię w każdej chwili. W ten sposób ta podróż będzie łatwiejsza.

Wasz umiłowany Jezus