Kocham was i ufam, że odpowiecie na Moje Wezwanie.


Orędzie dla Ameryki: Przyjmijcie swoich braci i siostry ze wszystkich wyznań

modlitwa o złagodzenie karaborcjagrzechy ciałajeden światowy rząd (NWO)inne religiepolitykafinansjeraUSAmodlitwa o przebaczenie
2011-10-11 15:30

Moja szczerze umiłowana córko, pragnę zwrócić się do narodu amerykańskiego. To jest Moje Orędzie dla niego. Wy, Moje drogie dzieci, bardzo cierpicie w tych czasach. Doświadczacie oczyszczenia, które jest niezbędne, aby wyprzątnąć wasze dusze.

Wielkie grzechy w Ameryce, przez które znoszę udrękę, to grzech aborcji i niemoralność ciała. Wiele Moich dzieci jest opanowanych przez zwodziciela, który panuje, ukryty za zamkniętymi drzwiami, nad waszym systemem finansowym i politycznym. Tak wielu z was jest nieświadomych tego faktu. Wzywam was teraz do modlitwy o pomoc konieczną w związku z ich przebiegłymi planami zniszczenia waszego kraju.

Modlitwy, Moje dzieci, pomogą złagodzić karę, którą Mój Ojciec spuści na świat za grzech aborcji. Módlcie się, módlcie się i zjednoczcie, aby oddać hołd Mojemu Ojcu. Bo poprzez zjednanie ze sobą wszystkich religii, które czczą Ojca, Boga Stwórcę świata, możecie pomóc waszemu krajowi. Musicie się modlić o przebaczenie i ufać, że wasze modlitwy zostaną wysłuchane w zgodności z Boskim planem i czasem Mojego Ojca.

Przyjmijcie swoich braci i siostry wszystkich wyznań, którzy wierzą w Boga Ojca, i módlcie się jako jedno, aby odkupić grzechy waszego kraju. Moje dzieci, wasz kraj jest tak olbrzymi, a jest ważne, abym mógł uratować tak wiele dusz, jak to jest możliwe. Mogę to uczynić tylko poprzez nawrócenie, które nastąpi podczas Ostrzeżenia oraz poprzez wasze modlitwy i pobożność.

Zwróćcie się teraz do Mnie, wy wszyscy. Nie dyskryminujcie nawzajem swoich religii, tylko po prostu zaufajcie Bogu Ojcu, a On odpowie na wasze modlitwy. Wy, Moje drogie dzieci, jesteście zagubione. Pokazano wam tak wiele zamieszania i przedstawiono pokrętne prawdy o Istnieniu Boga Ojca. Używacie religii jako fasady, by zniszczyć jadem jeszcze większych nieszczęśników niż wy sami. Nadszedł czas, aby przyjąć prawdę, że tylko poprzez miłość bliźniego możecie jako naród powrócić w Ramiona waszego Stwórcy, Boga Ojca.

Kocham was z rozdzierającym współczuciem całą Swoją Istotą. Staram się was uratować, tak byście mogli zostać zabrani do nowej i wspaniałej Ery Pokoju, która czeka na was na tej ziemi. Ażeby wejść do tego Nowego Raju, wasze dusze muszą być wolne od grzechu. Módlcie się o Łaski, aby prosić o przebaczenie waszych własnych grzechów i grzechów popełnionych przez wasze rządy.

Pozostawiam was w pokoju i Miłości.

Wasz umiłowany Zbawiciel

Jezus Chrystus