kochajcie Mnie i wiedzcie, że Ja kocham i miłuję wszystkie Moje dzieci.


Czyściec nie jest miejscem, z wejścia do którego powinniście czuć zadowolenie

ostrzeżenie przed piekłemfałszywa doktrynado duchowieństwagrzechakceptacja dla grzechuszatanhumanizmKoronka do Miłosierdzia BożegoBibliaczyściecpokutamodlitwa za dusze czyśćcowe
2011-10-07 21:45

Moja szczerze umiłowana córko, powodem, dla którego przekazuję ci tak wiele Orędzi do Moich dzieci, jest to, aby pomóc im w przygotowaniu ich dusz tak, jak to do tej pory nie było możliwe. Wiele z Moich dzieci nie czytało świętej Biblii ani nie jest świadomych całego Mojego Nauczania.

Moi wyświęceni słudzy poświęcają więcej czasu, koncentrując się na części Mojego Nauczania, w której proszę was wszystkich o miłość do bliźniego, która jest rzeczą dobrą, ale nie mówi się o konsekwencjach, przed którymi stanęłaby ludzkość, jeśli odrzuciłaby Ojca. Dlaczego Moi wyświęceni słudzy zaprzeczają istnieniu piekła i dlaczego malują różowy obraz czyśćca? Moje dzieci były nauczane w kościołach wielu dobrych rzeczy, w których głosi się Chwałę Boga, Ojca Wszechmogącego. Niestety, istnienie czyśćca i piekła jest bagatelizowane aż do tego stopnia, że Moje dzieci popadły w samozadowolenie odnośnie do swojej egzystencji.

Moje dzieci są również wprowadzane w błąd dotyczący istnienia złego ducha. Wiele Moich wyświęconych sług zaprzecza nawet jego istnieniu. O, jakże są oni głupi, wierząc, że człowiek może umocnić swoją wiarę, nie mając wiedzy lub zrozumienia prawdy o mocy szatana.

Ten brak ukierunkowania ze strony Moich wyświęconych sług sprawił, że zło na świecie rozkwitło w sposób, któremu można było zapobiec poprzez modlitwę. Szatanowi zostało dozwolone swobodnie włóczyć się po tej ziemi przez pewien czas z powodu ślepoty Moich wyświęconych sług. Gdyby Moje dzieci były prawidłowo uświadamiane w zakresie tego, jakie spustoszenie szatan spowodował, to modlitwa dla złagodzenia jego wpływu byłaby znacznie silniejsza.

Istnienie czyśćca

Istnienie czyśćca jest źle rozumiane. Wielu wierzy, że jest to po prostu okres, który trzeba przeczekać, zanim dusze mogą wejść do Nieba - dla tych dusz, które nie mogły być w stanie Łaski w chwili śmierci. Istnieją różne poziomy czyśćca, dzieci, a wszystkie dusze odczuwają palący ból ciemności, który jest tym silniejszy, im niższy poziom czyśćca. Oznacza to, że dusze, którym niewiele zabrakło, aby zostały wtrącone do piekła, będą w największym stopniu cierpieć ten palący ból. Mimo że wszystkie dusze w czyśćcu ostatecznie wejdą do Królestwa Mojego Ojca, nie jest to miejsce, z wejścia do którego Moje dzieci powinny czuć zadowolenie. Dlatego musicie walczyć z grzechem i szukać przebaczenia regularnie, jak to tylko jest możliwe, aby pozostać w stanie Łaski. Dlatego zawsze musicie przestrzegać dziesięciu przykazań. Dlatego również musicie modlić się za dusze, które tam są, ponieważ bez modlitwy nie będą mogły wejść do Królestwa Niebieskiego aż do ostatniego Dnia, Dnia Sądu.

Nadszedł czas, aby stanąć w obliczu prawdy, dzieci. Módlcie się o Łaski potrzebne wam dla bycia wolnymi od grzechu, abyście mogli wejść do Nieba. Bądźcie gotowi każdego dnia, bo nie znacie planów, które już istnieją i które was oczekują. Daję wam to Orędzie, by prawda była jasna. Te ważne informacje nie zostały wam przedstawione wyraźnie, dzieci, na przestrzeni dziesięcioleci. To jest tak ważne, abyście byli dobrze przygotowani.

Gdy codziennie o godzinie piętnastej będziecie odmawiać Koronkę do Bożego Miłosierdzia, będę interweniować w waszym imieniu w chwili śmierci, bez względu na to, jakimi jesteście grzesznikami, i okażę wam Moje Miłosierdzie. Mówię wam o tym, bo was kocham i nie po to, aby was straszyć, ale by upewnić się, że przekażecie tę prawdę waszym rodzinom.

Moje dzisiejsze Słowo jest po prostu przypomnieniem prawdy, której zostaliście pozbawieni pod maską tolerancji. To jest trochę tak jak z dzieckiem, które jest rozpieszczane, ponieważ rodzic tak bardzo kocha swoje dziecko. Jeżeli rodzic przekarmia dziecko, to jego zdrowie ucierpi. Mimo to rodzic w imię fałszywej miłości nadal daje dziecku pokarm, do którego ono się już przyzwyczaiło. To może prowadzić do dalszego pogorszenia jego zdrowia. Z kolei samo dziecko staje się nieświadome, jaką zdrową żywność należy jeść, bo nic o niej nie wie. Nigdy mu tego nie powiedziano.

Idźcie teraz i powiedzcie waszym braciom i siostrom prawdę o piekle i czyśćcu, zanim będzie za późno. Bo jeśli nie uczynicie tego wy, nikt inny tego nie uczyni.

Wasz Nauczyciel i Boski Zbawiciel

Jezus Chrystus