Kocham wszystkie Moje dzieci i pragnę ich wszystkich


Klasyczny błąd, który jest popełniany przy próbie zbliżenia się do Mnie

Jezu ufam Tobieinteligencjamaterializmbogactwotaktyka szatananaukalogika
2011-09-18 18:50

Przybywam w Imię Jezusa Chrystusa, Syna Boga Najwyższego. Ja Nim Jestem.

Moja szczerze umiłowana córko, dlaczego ludzie nadal poprzez naukę poszukują odpowiedzi dotyczących swojego istnienia? Szukają i szukają, ale odpowiedzi, jakie otrzymują, są nieprawdziwe i tak dalekie od prawdy o istnieniu sfery duchowej Królestwa Mojego Ojca, że trzeba modlić się za te dusze.

Wiem, że uznanie prawdy o Istnieniu Moim i Mojego umiłowanego Ojca, jest bardzo trudne, dzieci. Za każdym razem, gdy wasze oczy dostrzegają Prawdę, szatan odwraca waszą głowę w drugą stronę. Najczęściej będzie używał logiki, aby przekonać Moje dzieci, że Królestwo Mojego Ojca jest tylko wytworem ludzkiej wyobraźni. Wykorzysta wtedy udogodnienia świata materialnego, aby przekonać was, że to one muszą być waszym priorytetem.

Są też dusze, które rozumieją Prawdę. Robią one klasyczny błąd przy próbie zbliżenia się do Mnie. Łatwo nabierają pewności, że gdy ich dobra materialne są zabezpieczone, mogą pójść dalej na swojej własnej drodze duchowej. Ale to tak nie działa. Oczywiście, że musicie chronić rodziny i swoje domy. Musicie wyżywić tych, którzy są od was zależni. Po tym, przed wszystkimi światowymi dobrami, musicie umieścić Mnie na pierwszym miejscu. To będzie wasz paszport do Nieba. Człowiek jest niczym bez Boga. Żadne materialne luksusy nie zastąpią i nie są w stanie zastąpić Miłości Boga. Nie można ich zachować lub przywiązywać do nich takiej samej wagi, jeśli naprawdę chcecie przyjąć Mnie w swoim sercu.

Ufajcie Mi, a Ja będę się troszczył o resztę. Jeśli spróbujecie zrobić wszystko na własną rękę i trzymać się bogactwa tak, aby móc mieć to, co najlepsze z obu światów, będziecie rozczarowani. Pamiętajcie, Moja Miłość do was będzie karmić wasze dusze. Materialne bogactwo będzie zaspokajać pragnienia waszych ciał, ale z czasem zgnije i zostaniecie z niczym.

Dzieci, proszę, bez względu na to, jak to jest trudne, pozwólcie Mi kierować was na prawdziwą drogę do Szczęścia Wiecznego. Wystarczy poprosić Mnie o pomoc, a Ja odpowiem.

Wasz umiłowany Nauczyciel i Zbawiciel

Jezus Chrystus