Kocham was. Osłaniam was Moją Najdroższą Krwią.


Moja Armia rozrośnie się w grupę ponad dwudziestu milionów

Armia Resztymodlitwa za grzesznikówDuch Świętypokonanie złamodlitwazłość szatanaodnowa Kościoła
2011-08-31 21:00

Moja szczerze umiłowana córko, Miłość, jaką mam do ciebie i tych, którzy podążają za Mną, przenika Mnie i przynosi Mi taką radość. Jakże was wszystkich kocham. Z dnia na dzień wasze oddanie, pokora, zaufanie i czysta miłość do Mnie stają się silniejsze. Czy nie czujecie tego? To jest Mój Dar dla was wszystkich i każdego z osobna, Moje czyste dusze, które zostałyście wyciągnięte z waszego codziennego życia, by podążać za Mną na drodze do Raju.

Moje dzieci, które zostały przebudzone przez Ducha Świętego, Który w maju został wylany na świat, będą obecnie czuły takie oddanie się Mnie, jakiego wielu z nich dotąd nie znało. Szybko gromadzę teraz Moją Armię, a ona wkrótce rozrośnie się w grupę ponad dwudziestu milionów. Im większa będzie ta Armia, tym potężniej Duch Święty będzie gromadził Moje dzieci w jedno, by walczyły ze zwodzicielem. Moje Boskie prowadzenie jest teraz zaszczepione w waszych duszach niezależnie od tego, czy sobie to uświadamiacie, czy też nie. Można je przyrównać do tego, jak byście mieli wewnętrzny przełącznik. Kiedy Moja Miłość przyzywa, wy naturalnie odpowiadacie, aby nawracać innych. To jest Moc Ducha Świętego i w tej chwili jest ona odczuwalna na każdym krańcu ziemi.

Wszystkie religie, wszystkie wyznania, wszystkie rasy i wszystkie narody odpowiedzą teraz na Światło Prawdy. Wszystkie są tak drogocenne dla Mojego Ojca Przedwiecznego. On wychodzi w tej chwili naprzeciw każdemu mężczyźnie, kobiecie i dziecku, tak aby usłyszeli Jego wołanie. Szatan nie będzie w stanie przeciwstawić się modlitwom, które są odmawiane przez Moich wyznawców. Jego uścisk zostanie rozluźniony i to wkrótce. Modlitwa i wiara Moich wyznawców sprawiają, że robi się wściekły. Dlatego że jest pozbawiony mocy w swoich próbach zasiania wątpliwości w umysłach Moich wiernych, zwróci swoją uwagę na słabych grzeszników. Te dzieci są już tak zdezorientowane i zniszczone przez grzech śmiertelny, że zostaną ku niemu pociągnięte. Z powodu ciemności swoich dusz nie będą w stanie się sami bronić. Módlcie się mocno, aby ich dusze mogły zostać zbawione.

To jest czas, kiedy Mój Kościół, mimo że stawia czoło nadzwyczajnym przeszkodom sprowadzanym przez grzech, będzie teraz odbudowany przez Moich wyznawców na ziemi. Zajmie to trochę czasu, ale kiedy się to stanie, Mój Kościół powróci do swojej dawnej świetności i będzie odnowiony, odzyska siłę. Razem z całym Moim wybranym ludem będzie połączony we wspaniałe Królestwo Mojego Ojca. Słodycz tego wydarzenia, kiedy świat zostanie uwolniony od szatana i wszelkich diabelskich spraw, należy przyjąć z otwartością, dzieci. To jest Nowa Era Pokoju, której musicie na ziemi oczekiwać. Nadchodzące czasy mogą być trudne, dzieci. Skupcie się na Mnie, a przetrwacie. Wtedy przyjdzie pokój, którego oczekujecie.

Wasz umiłowany Zbawiciel

Jezus Chrystus