Kocham was bez względu na to, jak możecie Mnie zranić lub obrazić.


Bóg Ojciec: Moja Ręka opadnie z impetem na narody, które legalizują aborcję

ostrzeżenie przed piekłemBoża Karagrzeszne prawomodlitwa za grzesznikówmorderstwoaborcjapowodzietrzęsienia ziemitsunamizniszczenie krajówludobójstwo
2011-08-29 00:05

Przychodzę w Imię Mojego Syna, Jezusa Chrystusa. Ja Jestem Alfa i Omega, Bóg Najwyższy. Pragnę dać to Orędzie Moim dzieciom na całym świecie.

Dzięki mocy modlitwy Moja Ręka wstrzymuje się od ukarania człowieka za grzechy, które popełnia. Spuszczę surową karę, jeśli człowiek nie odwróci się od grzechu morderstwa i aborcji. Wy, Moje dzieci, widzieliście już Mój Gniew w trzęsieniach ziemi, powodziach, tsunami i innych ekologicznych zawirowaniach. Muszę was karcić, dzieci, bo nie możecie uniknąć kary za wasze przestępstwa przeciwko waszym bliźnim.

Grzechy aborcji zostaną ukarane, gdy Moja Ręka opadnie z impetem na te narody, które przyzwalają na coś tak odrażającego. Nie dozwolę, abyście mordowali Moje bezbronne dzieło stworzenia, a jeśli wasze rządy nadal miałyby uchwalać ustawy zezwalające na tę tchórzliwą praktykę, zobaczycie Mój Gniew, spadający z taką mocą, że będziecie błagać o Łaskę życia. Mimo to nigdy nie przestaniecie myśleć o odbieraniu życia nienarodzonym.

Morderstwa nie będą przeze Mnie więcej tolerowane. Zostaniecie powstrzymani i to wkrótce. Módlcie się za dusze tych bezbronnych istnień i proście o odkupienie. Nie akceptujcie takich praw, uchwalonych przez wasze rządy kierowane przez pogan, którzy nie mają szacunku dla życia.

Moja kara na kraje winne legalizacji aborcji zetrze narody. Wasze kraje podzielą się na małe części i zapadną się w ocean. Wasze podłe kliniki i szpitale, gdzie przeprowadzacie te praktyki, zostaną zamknięte, a wy, winni spośród was, zostaniecie wrzuceni do ognia piekielnego za swoje potworne zbrodnie.

Przychodzę, aby dać wam teraz to ostrzeżenie. Nigdy nie przyzwalajcie na aborcję. Zaprotestujcie w waszych krajach i walczcie, aby zapobiec kontynuacji tego globalnego ludobójstwa. Jeśli wasze rządy wciąż będą narzucać swoje akty grozy wobec Mojego stworzenia, spotkacie się z potężną reprymendą.

Zważcie teraz na to jedno z Moich najpilniejszych ostrzeżeń dla rodzaju ludzkiego. Jeśli zabieracie życie Moich nienarodzonych, Ja wezmę wasze. Módlcie się mocno, dzieci, o wiarę wszystkich Moich dzieci, bo one nadal lekceważą Nauczanie dane wam od początku czasu.

Bóg Ojciec