On kocha wszystkie swoje dzieci, bez względu na to, jak bardzo zasmucają Jego Syna, Jezusa Chrystusa.


Wielkie Ostrzeżenie - Dar z Miłosierdzia

Apokalipsao tej Misjipokonanie złaOstrzeżenieBibliaKsięga Prawdymodlitwa dodatkowapiekło podczas Ostrzeżeniaczym jest Ostrzeżeniemodlitwa o przebaczenie
2010-11-22 02:00

Moja umiłowana córko, jestem bardzo zadowolony ze sposobu, w jaki podążasz za Moimi Słowami, z całkowitą wiarą i posłuszeństwem. Moja Miłość do ciebie jest mocna. Taka jest również twoja miłość do Mnie. Odczuwasz teraz, że jestem bardzo blisko twojego serca. Jesteś teraz jedno ze Mną, Moja córko. Ja i Mój Ojciec Przedwieczny, a także Duch Święty - Trójca Święta - radujemy się z twojej odpowiedzi na to bardzo ważne wezwanie. My oraz wszyscy aniołowie i święci idziemy z tobą każdego dnia, aby cię chronić w tym świętym Dziele.

Nabierz serca i nadal trzymaj Mnie za rękę. Pozwól Mi prowadzić cię w twoich słowach, aby dać ludzkości szansę, by ostatecznie zrozumiała Prawdę przed wielkim Ostrzeżeniem. To wielkie Ostrzeżenie, z Miłosierdzia i Miłości, jako ostatni Dar dla Moich dzieci, nastąpi wkrótce. Naprawdę Każdemu Mojemu dziecku zostanie pokazane jego życie, jego grzechy, złe uczynki i każda poszczególna zniewaga, za którą było odpowiedzialne, wobec jego braci i sióstr - wszystko to podczas mistycznego przeżycia. Żaden mężczyzna, żadna kobieta czy dziecko na tej ziemi nie będą wyłączeni.

Niektórzy będą bardzo zaszokowani i zasmuceni grzechami ze swojego życia i natychmiast zwrócą się do Mnie, ich Sędziego Sprawiedliwego, i się odkupią. Będą z miłości i smutku prosić o Miłosierdzie.

Inni będą tak zbrzydzeni i zaszokowani poprzez sposób, w jaki ich grzechy zostaną im ujawnione, że padną martwi, zanim będą mieli szansę poprosić o przebaczenie.

I są jeszcze ci, którzy podążają za zwodzicielem. Uciekną przerażeni, kiedy ujrzą podłe grzechy ze swojego przeszłego życia, które zostaną przed nimi rozświetlone. Będą próbowali się ukryć, ale nie będzie dokąd iść. Będą się starali przed tym uchylić, ale albo uznają to, co widzą, i poproszą z miejsca o przebaczenie, albo się odwrócą i będą się wić ze wstydu i przerażenia, lecz nie poproszą o Miłosierdzie.

Jest także skrajny grzesznik. Kiedy jego grzechy zostaną mu ujawnione, wszystko, co będzie czynił, to wykłócał się i zaprzeczał, że popełnił te ciężkie wykroczenia przeciwko Bożym przykazaniom. Po prostu zaprzeczy prawdzie i odwróci się do ciemności wiecznego piekła.

Nikt nie zostanie pozbawiony Mojego Miłosierdzia

Dlaczego Moje dzieci tego nie rozumieją? Jeśli naprawdę żałują i pragną przyjść i żyć ze Mną na Nowej Ziemi, gdzie Niebo i ziemia staną się jedno, dlaczego nie proszą o przebaczenie? Nikt nie zostanie pozbawiony Mojego sprawiedliwego Miłosierdzia, jeśli okaże skruchę. Jednak tak bardzo pochłonięci pogonią za swoimi samolubnymi celami nie mogą pojąć konsekwencji.

Obudźcie się teraz, wy wszyscy. Przyjmijcie zmiany, które niebawem dostrzeżecie poprzez złe czyny ludzi - te znaki, które zostały przepowiedziane i które poprzedzą Mój Powrót na ziemię.

Pozwólcie Mi poprowadzić was do Raju

Poprzez tego proroka i Księgę Prawdy błagam was raz jeszcze z Mojej drogocennej Miłości do was wszystkich, powróćcie teraz do Mnie, zanim czas przeminie. Pozwólcie Mi trzymać was w Moich Ramionach. Pozwólcie Mojej Miłości przepływać przez was w umyśle, ciele i duszy. Otwórzcie swoje serca i pozwólcie Mi poprowadzić was do Mojego Raju na ziemi, gdzie będziecie się radować Życiem Wiecznym. Dlaczego chcielibyście wybrać inną, zgubną drogę donikąd, skoro Prawda została ujawniona?

Moje Serce drży od zamartwiania się i smutku, kiedy myślę o Moich dzieciach, które nie chcą przyjąć prawdy o Mojej obietnicy. Powtarzam raz jeszcze, zwróćcie się teraz do Mnie i mówcie do Mnie. Poproście Mnie, abym powrócił do waszego serca. Wejdę do waszej duszy. Daję wam tę obietnicę, nawet tym najbardziej zatwardziałym duszom. Wszystko, co potrzebujecie powiedzieć, to po prostu jedno słowo. Poproście Mnie, abym ukazał wam Moją Obecność, mówiąc:

Jezu, czuję się zagubiony.

Otwórz moje serce, bym przyjął Twoją Miłość, i pokaż mi Prawdę, bym mógł zostać zbawiony.

Moje Słowa o Ostrzeżeniu nie są groźbą. To wydarzenie jest znane od czasu Mojej Śmierci na Krzyżu. Dlaczego myślicie, że to się nie może wydarzyć? Prawda znajduje się w Piśmie, wszyscy mogą ją zrozumieć. Będę działać jako wasz Zbawiciel aż do ostatniej minuty, zanim przyjdę jako Sędzia Sprawiedliwy, tak że ostatecznie będę mógł wprowadzić Moje dzieci do Mojej rodziny pełnej miłości, radości i szczęścia, gdzie wszyscy będą żyć w harmonii na wieczność.

Szatan i jego naśladowcy zostaną strąceni w ciemność na zawsze. Moja rodzina doświadczy radości Boskich Niebios, od której żaden człowiek, gdyby ujrzał smak tego, co ona obiecuje, nie odwróciłby się - od tego czystego szczęścia w Królestwie Mojego Ojca.

Módlcie się, módlcie się o przebaczenie, abyście weszli do Królestwa Mojego Ojca w Chwale, gdzie wy i wasi najbliżsi zostaniecie przyjęci do Światła czystej Miłości.

Będę walczył, aby was wszystkich z powrotem pozyskać

Umarłem za was wszystkich i będę walczył do zupełnie ostatniego momentu, aby was wszystkich z powrotem pozyskać dla Mnie, pomimo ciemności zła na świecie.

Proszę, pozwólcie Mi jeszcze raz wam pokazać, jak bardzo was kocham. Weźcie teraz Moją Rękę, połóżcie swoją głowę na Moim Ramieniu, a wasza delikatna dusza zostanie rozpalona Miłością, o której zapomnieliście.

Wasz kochający Zbawiciel

Jezus Chrystus