Kocham was tak bardzo, Moje dzieci, że gdy zwracacie swoje serca ku Mnie, bez względu na to, jak bardzo czujecie się osamotnieni, nigdy was nie odrzucę.


Cieszcie się przez tysiąc lat chwalebnym życiem, które na was czeka

o tej MisjiNowy Rajmodlitwa o rozeznanieinne proroctwa1000 lat
2011-08-14 14:25

Moja szczerze umiłowana córko, nadal bronisz Mojego Słowa, chociaż w rzeczywistości nie ma potrzeby. Moje Słowo przeniknie serca wierzących jak miecz, gdy będą się zastanawiać nad Moimi Orędziami, danymi tobie dla świata. Będą znać Prawdę, gdy przeczytają Moje Słowo, bo Moje Boskie Światło wpłynie na nich w taki sposób, że trudno będzie im to zignorować. Wielu pyta i pyta dalej tak samo, jak czyniono w czasach Noego. Zostali ostrzeżeni, ale nie chcieli słuchać. Blokowali Głos Mojego Ojca, gdy słał orędzia przez Noego i innych proroków. Tylko ci, którzy słuchali i byli posłuszni, zostali ocaleni.

Usłyszcie teraz Moje Orędzia. Otwórzcie swoje serca i pozwólcie Mojemu Słowu przemawiać do waszych dusz, dzieci. Nie zważajcie na ziemskie rozproszenia. Skoncentrujcie się jedynie na Moim Głosie. Tak czyniąc, ocalicie swoje dusze.

Ci, którzy nie chcą słuchać, gdyż odwracają się plecami, przyjdą z czasem z głodnymi ustami, by połykać Moje najświętsze Słowo, po tym, jak nastąpi Ostrzeżenie. Wtedy będziecie gotowi podążać za Moim prowadzeniem, tak że będę mógł właściwie kierować was w stronę Nowego Raju na ziemi, w którym wy, wasze rodziny i wasi bliscy będziecie cieszyć się przez tysiąc lat chwalebnym życiem, które na was czeka. Żadnej choroby. Żadnego braku żywności. Żadnych zmartwień. Tylko Miłość w swojej najczystszej postaci, chwalebny byt, który jest waszym prawowitym Dziedzictwem.

Proszę, módlcie się teraz usilnie o rozeznanie, by przyjąć Moje święte Słowo, gdy jest wam przedstawiane, dzieci. Potraktujcie je jako jeden z największych Darów w waszym życiu. Przyjmijcie je swoim ciałem, umysłem i duszą, bo tylko wtedy znajdziecie prawdziwy pokój.

Wasz umiłowany Zbawiciel

Jezus Chrystus