Jak bardzo was kocham dzieci i jak bardzo łagodzicie Moje cierpienie.


Zamieszki na świecie spowodowane brakiem miłości do Mnie

wojnymoc modlitwyJezu ufam Tobienienawiśćmiłość bliźniegorok 2011Michał Archaniołmodlitwa do Ducha Świętegomodlitwa za prześladowanychprzed Ostrzeżeniemzamieszkibrat brata wyda
2011-08-09 20:30

Moja umiłowana córko, nadszedł czas zamieszek na świecie, gdy człowiek powstanie przeciw człowiekowi, brat przeciwko bratu, bliźni przeciw bliźniemu, jak zostało to przepowiedziane. Te wydarzenia będą teraz wybuchać jedno po drugim. Wiele państw tego doświadczy. Na świecie jest teraz wiele gniewu, rozczarowania i lęku pośród Moich dzieci. Powiedz im, że te wydarzenia są inicjowane przez szatana i że przed Ostrzeżeniem wybuchnie jeszcze zamieszanie i będzie się nasilać.

Moja córko, to było przepowiedziane jako właśnie jeden ze znaków, których ludzkość doświadczy podczas roku 2011, roku oczyszczenia. Moje dzieci z przerażeniem staną się świadkami zła, które istnieje na świecie w duszach ludzi działających z czystej nienawiści i złości wobec siebie nawzajem. Moja córko, w tej bitwie, która będzie w dalszym ciągu trwać, nie będzie zwycięzców. Wszystkie te okrucieństwa, które się wydarzą, pochodzą z ręki ludzi. Są one spowodowane ich brakiem miłości do Mnie i Mojego Ojca Przedwiecznego, przez co oni dobrowolnie zaczęli współdziałać z szatanem.

Módlcie się, Moje dzieci, za tych wszystkich, którzy będą cierpieć z powodu nieporządku na świecie, bo tylko kilka państw uniknie tych wybuchów furii i zniszczeń. Wojna nienawiści będzie widziana w różnych krajach i narodach. Wielu odczuje zamieszanie, grozę i ból.

Proszę, ufajcie Mojemu Ojcu, Bogu Przedwiecznemu, bo tylko Jego Ręka pomoże powstrzymać te katastrofy, dzieci. Bądźcie mocni, czujni i wierni Mnie, waszemu ukochanemu Zbawicielowi. Wszystko się poprawi w waszym świecie, gdy tylko zrozumiecie, jak ważna jest Miłość w waszym życiu oraz jak ważna jest zgoda i troska o bliźnich. Modlitwa pomoże zredukować oddziaływanie tego diabelskiego zamieszania.

Pamiętajcie, że wojny, przemoc i morderstwa nie pochodzą od Boga - one są wytworzone przez szatana. Jego złość osiągnęła teraz niespotykany poziom, a jego wściekłość oddziałuje wśród Moich dzieci poprzez wniknięcie do tych, którzy są słabego ducha i nie mają miłości w sercach.

Słuchajcie Mnie teraz. Miłujcie się nawzajem tak, jak Ja was miłuję. Odrzućcie teraz szatana, jego służalców i jego marionetki. Módlcie się do świętego Michała Archanioła, aby strzegł waszych wspólnot. Módlcie się do Mnie o prowadzenie. Módlcie się, wzywając Ducha Świętego, aby zstąpił na wasze kraje.

Wasz Miłosierny Zbawiciel

Jezus Chrystus