Jak bardzo was kocham dzieci i jak bardzo łagodzicie Moje cierpienie.


Bóg Ojciec: Rola cierpienia

modlitwa o siłęwojnyrola cierpieniaApokalipsaDuch Świętygrzechmiłośćszatanmodlitwarok 2011Bliski WschódMichał Archanioładoracjaopuszczeniemoc cierpienia
2011-08-07 14:45

Jestem Alfą i Omegą. Jestem Bogiem Ojcem, Stwórcą człowieka i wszechświata.

Moja najdroższa córko, teraz ostatecznie przyjmuję twój dar dla Mnie - pomoc w ratowaniu dusz. Twój dar został przyjęty z Miłością i radością. Nie będzie to łatwa droga, ale będziesz chroniona każdego dnia, gdy tylko poprosisz Mnie o Moją pomoc. Twoje cierpienia będą mentalne i będzie to też ciemność duszy. Gdy się to nasili, zawsze przypominaj sobie o tych istotach, które będą zbawione dzięki twoim cierpieniom.

Uczęszczaj na adorację tak często, jak możesz, aby otrzymać siłę potrzebną do tego Dzieła. Orędzia od Mojego umiłowanego Syna będą kontynuowane. Muszą być publikowane tak jak dotychczas, bo Jego Orędzia do świata będą się nasilać, a nie słabnąć. Jesteś wspomagana przez wielu świętych, którzy wstawiają się za tobą.

Módl się nieustannie do Trójcy Świętej o Łaski potrzebne, by pozostać silną. Nigdy nie czuj się opuszczona, a jak się będzie wydawać, to właśnie jest częścią twojego cierpienia. Spuść głowę. Trwaj w milczeniu i ukazuj radość zewnętrznemu światu. Ignoruj tych, którzy będą cię krzywdzić. Raczej pamiętaj, że dzieje się to z powodu Boskiej Światłości, która będzie prześwietlać twoją duszę i która będzie ujawniać ciemność w innych. Wtedy i tylko wtedy zrozumiesz Mękę, jaką przechodzi Serce Mojego Syna, gdy widzi grzech na świecie. Twoje cierpienie będzie tylko ułamkiem tego, co On cierpi w każdej minucie dnia.

Przyjmij teraz ten Dar, który jest ci dany przez to, że jesteś wezwana, by stać się duszą ofiarną.

Zapamiętaj, ty, Moja córko, jesteś przez cały czas w Moim Sercu. Strzegę cię i chronię. Uśmiechnij się teraz. Nie lękaj się, bo to Dzieło przyniesie tobie, twojej rodzinie i twoim bliskim wielką odpłatę w Moim chwalebnym Królestwie.

Twój umiłowany Ojciec

Bóg, Stwórca wszystkich rzeczy