Kocham wszystkie Moje dzieci i pragnę ich wszystkich


Maryja Panna: Dusza ofiarna

Matka Zbawieniaratunek dla grzesznikówdusza ofiarnaMaryja Obrończynią
2011-07-28 14:25

Moje dziecko, przychodzę z wielką radością dopomóc prowadzić cię w twojej misji pomagania Mojemu umiłowanemu Synowi Jezusowi Chrystusowi dla ratowania jeszcze większej liczby dusz. Twoje ostateczne oddanie się i ofiarowanie Najwyższemu, Bogu Ojcu, twoja zgoda na stanie się duszą ofiarną została przyjęta w Niebiosach z wielką radością.

Ty, Moje dziecko, pomożesz uratować dusze, bo inaczej ich losem byłyby czeluści ciemności. To ofiarowanie się zostanie nagrodzone szczególnymi Łaskami, aby dać ci siłę do przetrwania prób z większą łatwością. Twój duch, Moje dziecko, zostanie teraz wzmocniony, tak że sprawy związane ze światem materialnym będą miały niewielkie znaczenie w twoich oczach.

Zawsze zwracaj się do Mnie, twojej Matki i doradcy, abym przywiodła cię na łono Mojego najdroższego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa i Boga Najwyższego. Módl się o należyte przygotowanie się do tego ważnego wyzwania. Zawsze będę cię okrywała Moim świętym płaszczem, a ty, Moje słodkie dziecko, zawsze będziesz bliska Mojemu Sercu.

Twoja umiłowana Matka

Królowa Aniołów