Proszę, nie niepokójcie się. Przychodzę z wielką Miłością i współczuciem dla was wszystkich.


Waszą bronią z wyboru jest wasza miłość do Mnie

modlitwa za grzesznikówNowy RajJa Jestemnie lękajcie sięmiłość do Bogainformowanie o OrędziachDar Ducha Świętego
2011-07-19 23:45

Moja szczerze umiłowana córko, na szczęście wracasz do swojej codzienności po krótkiej przerwie. W rezultacie staniesz się silniejsza, ale proszę, pamiętaj, musisz przez cały czas skupiać się tylko na Mnie.

Moja Miłość do wszystkich Moich dzieci jest bardzo potężna i różni się znacznie od miłości, o której mówi się swobodnie na tym świecie. Moje dzieci odczują Moją Miłość, gdy otworzą swoje drzwi dla Mnie, kiedy zapukam. Gdy przychodzę przed ich drzwi, mają dwie możliwości. Mogą albo otworzyć drzwi i pozwolić Mi wejść, albo nie wpuścić Mnie. Jeżeli rzeczywiście pozwolą Mi wejść do swojej duszy, Moja Miłość przeniknie całe ich istnienie. Odkryją, że jest to Miłość, która może ich zadziwiająco obezwładnić, tak jest mocna, lub też rozradować do takiego stopnia, że nie będą mogli się powstrzymać od podzielenia się z innymi tą dobrą nowiną.

Wy, Moi ukochani wyznawcy, którzy Mnie kochacie, to wiedzcie. Ze względu na waszą miłość i pobożność do Mnie pozwolę, aby Moja Miłość promieniowała z was, tak że stanie się zaraźliwa i będzie się rozprzestrzeniać, obejmując inne dusze. Gdy już wpuścicie Mnie do swoich serc, napełnię was Łaską Ducha Świętego, tak że będziecie mogli powiedzieć wszystkim to, co teraz muszę wam powiedzieć.

Po pierwsze, kocham was z głęboką czułością Mojego Serca. Po drugie, z powodu Mojej Miłości wykorzenię teraz zło z tego świata, tak abym mógł sprowadzić wszystkie Moje dzieci z powrotem w objęcia waszego zawsze kochającego Stwórcy, Boga Ojca.

Proszę, aby nikt z was, Moi oddani wyznawcy, nie dopuścił do tego, by lęk wkroczył do jego serca, gdy Ostrzeżenie przybliża się z każdym tygodniem. Bo gdy wydarzy się ten wielki Akt Mojego Miłosierdzia, będziecie się radować, ponieważ Moim Darem dla was jest to, abyście się stali bliżsi Mojemu Sercu niż przedtem. To uczyni was bardzo mocnymi, tak że będziecie zmierzać bez wahania w kierunku Nowego Raju na ziemi, tak gładkie będzie to przejście.

Moja Miłość jest teraz bardziej potężna niż kiedykolwiek, gdy wy, Moi umiłowani wyznawcy, czynicie wszystko, co możecie, aby rozpowszechniać Moje Słowo. Używajcie wszelkich dostępnych środków, by powiedzieć ludziom, aby się przygotowali na Ostrzeżenie. Jesteście dzielni, Moje dzieci, i przynosicie radość i ukojenie Mojemu bolejącemu Sercu, które tęskni w każdej sekundzie, aby zbawić wszystkie Moje zagubione dusze.

Polegam teraz na was w tym, że modlicie się tak mocno, jak możecie, za grzeszników, którzy nie przetrwają tej próby, jaką przyniesie Ostrzeżenie. Idźcie teraz, Moja mocna i kochająca Armio. Waszą bronią z wyboru jest wasza Miłość do Mnie. Będziecie wiedzieć w swoich sercach, że Tym, Kto przemawia, i Tym, Kto puka do waszych drzwi, jestem Ja. Musicie teraz pukać do drzwi Moich wyświęconych sług na całym świecie i upewnić się, że czytają Moje święte Słowo.

Wasz umiłowany Zbawiciel i Odkupiciel

Jezus Chrystus