Kocham was i ufam, że odpowiecie na Moje Wezwanie.


Zjednoczcie wasze rodziny, by cieszyły się Nowym Rajem na ziemi

Jezu ufam TobieNowy Raj1000 latrodzinaduszamodlitwa za rodzinętymczasowe życie na ziemi
2011-07-16 23:00

Moja szczerze umiłowana córko, gdy dusze są zagubione, z zewnątrz może się wydawać, że są pełne radości i żyją pełnią życia. Jednak dla Mnie mogą być one utracone i to sprawia Mi wielki smutek. Tak wielu na tym świecie troszczy się o swoje codzienne życie, ma mnóstwo rzeczy do zrobienia, jest tak zajętych, że zapominają, iż ten świat jest zrobiony z gliny; że czas, który spędzają tutaj, jest tak krótki; że wszystkie osobiste rzeczy w końcu obrócą się w nicość; że ludzie po śmierci przemieniają się w glinę, lecz ich dusze pozostają żywe i nigdy nie umrą. Dusza będzie istniała na wieczność.

Mówię wam teraz, Moje dzieci, abyście zjednoczyli wasze rodziny i przyjaciół jako jedno, blisko Mojego Serca, a gdy to uczynicie, będziecie się cieszyli Nowym Rajem na ziemi przez tysiąc lat - zawsze zjednoczeni. Jest to Moja obietnica dla was wszystkich. Żyjcie swoim życiem odpowiedzialnie. Zawsze stawiajcie wasze rodziny przed wszystkim innym na tej ziemi. Zawsze pokładajcie wasze zaufanie we Mnie.

Przyprowadźcie wasze rodziny do Mnie. Jeżeli nie przyjdą dobrowolnie, módlcie się do Mnie, a Ja dam im zachętę, której potrzebują. Zawsze odpowiadam na modlitwy z prośbą o ratowanie dusz.

Wasz umiłowany Zbawiciel

Jezus Chrystus