Kocham was bez względu na to, jak możecie Mnie zranić lub obrazić.


Wezwanie do ważnych osobistości, aby rozpowszechniali Moje Słowo

oddanie Jezusowio tej Misjiadoracjamodlitwa osobistainformowanie o Orędziach
2011-07-13 16:15

Moja szczerze umiłowana córko, gdy odwrócisz się ode Mnie, to później trudno ci będzie odnaleźć Mnie ponownie. Zdaję sobie sprawę, że uważasz, iż stawiam ci trudne wymagania, ale Moje Słowo musi być rozpowszechniane na świecie, jest to bardzo pilne, i musisz być Mi posłuszna, tak jak tego zażądałem od ciebie. Pamiętaj, że powierzyłaś Mi swoją wolną wolę, Moja córko, co było wspaniałym darem. Nie jest ci łatwo szanować ten Dar, bo przecież jesteś jedynie człowiekiem. Wołam teraz do ciebie raz jeszcze, abyś wysłuchała Mojego wezwania i przeznaczyła więcej czasu na towarzyszenie Mi. Potrzebuję, abyś odczuła Moją Miłość, nie tylko tę Miłość, którą mam do ciebie, ale także tę, którą mam do każdego Mojego dziecka na tej ziemi.

Chcę, aby Moi wyznawcy po całym świecie rozpowszechniali Moje Słowo pokoju i zgody. Powinni wszędzie zgłaszać się ochotniczo, by przypominać każdemu o potrzebie promowania Moich Orędzi Miłości. Proszę, zwróć się do piosenkarzy, osób ze środków masowego przekazu, a także ważnych osobistości lub kogokolwiek, kogo głos jest słuchany i szanowany, by usłyszano Moje usilne prośby. Podejmij Mój Kielich Miłości. Pij z niego, a on przyniesie ci ocalenie, którego pragniesz, nie tylko na tym świecie, ale także w życiu przyszłym. Dziel się tym ze swoimi zwolennikami.

Od was zależy, jak będziecie to czynić, a tym wszystkim, którzy odpowiedzą na Moje wezwanie, zostanie dany Dar Łask potrzebnych do podjęcia tego świętego Dzieła. Dzieci, zapamiętajcie to: im więcej was powstanie teraz, by rozpowszechniać Moje najświętsze Słowo i mówić wszystkim prawdę, tym łatwiej będzie Moim dzieciom przejść przez Wielką Karę, jak również przez prześladowania, które są planowane przez nowy porządek świata.

Moje Orędzie do ludzkości musi być wysłuchane, uznane i musi też zostać podjęte działanie, aby przypominać wszystkim, by otworzyli swoje umysły i uznali Istnienie Boga, Ojca Wszechmogącego, Jedynego, Najpotężniejszego. Bo gdy to uczynią, ponownie zapanuje pokój .

Ze względu na Ofiarę, jaką złożyłem dla was poprzez Moją Śmierć na Krzyżu, posłuchajcie Mojego wezwania i uczyńcie wszystko, co jesteście w stanie, aby dać do zrozumienia wszystkim, których znacie, że Ja przemawiam do świata, tak jak przemawiał Mój Ojciec poprzez proroków przed tym, gdy żyłem na ziemi. Bądźcie mocni. Bądźcie dzielni. Módlcie się do Mnie o prowadzenie podczas swojej krucjaty w imieniu Moim i Mojego Ojca Przedwiecznego.

Jezus Chrystus

Król ludzkości

Zbawiciel i Odkupiciel