Dzieci, te czasy są bardzo trudne i mylące. Ja, wasza kochana Matka, ofiaruję wam ochronę przed szatanem, jeśli tylko mnie o to poprosicie.


Nie bądźcie przerażeni, nawrócenie przyniesie poczucie wielkiej miłości i pokoju

Nowy RajRóżaniecOstrzeżenienawrócenieKoronka do Miłosierdzia Bożegonie lękajcie siękontrola nad ludzmi
2011-07-10 12:10

Moja szczerze umiłowana córko, wiele Moich dzieci jest przerażonych Moimi Orędziami i trudno im się z nimi pogodzić, ale proszę, posłuchajcie Mnie teraz. Zło, które wzmaga się na świecie, jest z ręki ludzkości, poprzez grzech. Nie może tak dalej być. Proszę, nie lękajcie się, bo nie zmieni to planów, które są obecnie realizowane przez nikczemną jedną światową grupę. Wy, Moje dzieci, musicie zostać uświadomieni odnośnie do tego, co się dzieje. Ważne jest, żeby każdy został ostrzeżony o działaniach tej grupy i ich złowrogich planach, które wytworzyli w celu kontrolowania was.

Proszę, przyjmijcie Ostrzeżenie

Moje Ostrzeżenie, ten wielki Akt Miłosierdzia, jest tak wielkim Darem Miłości, dlatego przyjmijcie je, ponieważ przyniesie wiele nawróceń. Nawrócenia będą tak powszechne, że stworzy to uczucie wielkiej miłości i pokoju, kiedy Moje dzieci przez to Wielkie Wydarzenie staną się pokorniejsze. Siła będzie leżeć w ich liczbie. Im więcej ludzi uwierzy w Prawdę, tym słabszy wpływ wywrze nowa światowa grupa. Modlitwa, i to dużo modlitwy, może zapobiec wielu szkodom, które spróbują wam wyrządzić. Nie zapominajcie więc, proszę, modlić się Różańcem świętym oraz Koronką do Bożego Miłosierdzia, ponieważ razem pomogą odsunąć znaczącą część tego zbliżającego się zła. Idźcie teraz i nie lękajcie się. Oczekujcie z zapałem Nowego Początku, nowego pokoju, gdy zło zostanie wyeliminowane na rzecz dobra.

To jest Moja obietnica dla was, dzieci.

Wasz kochający Zbawiciel

Jezus Chrystus