Kocham was. Idę z wami. Nigdy was nie opuszczę. Błogosławię was wszystkich.


Matka Zbawienia: Módlcie się o ochronę Kościoła mojego Syna na ziemi

moc modlitwydo duchowieństwamodlitwa za bliźnichMatka ZbawieniaRóżaniec codziennieRóżaniec ochroną przed grzechemmodlitwa o ochronęmodlitwa o miłosierdziemodlitwy Krucjatymodlitwa za prześladowcówwezwanie do modlitwymodlitwa za Kościółznaczenie modlitw krucjat
2015-02-10 14:36

Moje kochane dzieci, ważne jest, abyście wszyscy odmawiali Modlitwy Krucjaty i mój Najświętszy Różaniec jako część swoich codziennych modlitw. Możecie wybrać dowolne modlitwy, niekoniecznie wszystkie modlitwy, lecz według waszego uznania. Mój Najświętszy Różaniec powinien być odmawiany codziennie, przeciwko wpływowi złego ducha.

Modlitwa zbliża was do Boga i chroni dusze tych wszystkich, którzy zwracają się o pomoc do mojego Syna przeciwko władzy oszusta. Modlitwa jest najpotężniejszą bronią przeciwko złu i nigdy nie należy lekceważyć jej siły.

Módlcie się o ochronę Kościoła mojego Syna na ziemi i proście mojego Syna, aby obdarzył Miłosierdziem każdego, kto próbuje go ukrzyżować. Ten Kościół - Ciało i Świątynia mojego Syna - to droga, przez którą cała chwała będzie oddana Bogu. Nauczanie, Słowo i Eucharystia, to znaczy Ciało i Krew mojego Syna, Jezusa Chrystusa, były Darami danymi ludzkości dla zbawienia dusz. Musicie strzec Prawdy i przygotować się do przyjęcia Miłosierdzia mojego Syna.

Przynaglam was, abyście modlili się za dusze, które zaprzeczają Prawdzie i błagajcie mojego Syna, aby wylał swoje Miłosierdzie na ich dusze. Mój Syn jest Życiem. Wszelkie Życie pochodzi od Niego. Odrzucając mojego Syna, nie otrzymacie życia w Jego Królestwie, które nadejdzie.

Mój Syn prosi mnie, abym błagała o wasze modlitwy za dusze tych, którzy Go odrzucają. On wysłucha modlitw, jakie ofiarujecie za wszystkich swoich bliskich i za tych, którzy nie będą w stanie przyjąć Światła, kiedy zaświeci ono jak latarnia i okryje ludzkość.

Dusze, które są rozświetlone miłością i pokorą, niezbędnymi do przyjęcia mojego Syna, uradują się. Ci, z ciemnościami w duszach będą unikali tego Światła, ponieważ ujrzenie Prawdy będzie dla nich bolesne. Teraz i każdego dnia od tej chwili módlcie się z całego serca za te dusze, które najbardziej potrzebują Miłosierdzia Mojego Syna.

Bez waszych modlitw wielu będzie utraconych i na wieczność będą usychali z tęsknoty za przebywaniem w obecności mojego Syna, ale nigdzie nie będą mogli Go odnaleźć.

Zostawiam was z moją miłością, moją ochroną i moim pokojem. Proszę, odpowiedzcie na moje wezwanie do ratowania dusz.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia