Ja kocham każdą duszę, każdy naród i każdego grzesznika.


Duch zła jest silniejszy niż wola człowieka

do ateistówJezu ufam Tobiedo duchowieństwao tej MisjipychaDuch Świętytaktyka szatanado niewierzącychszatanodrzucenie Zbawicielado letnich w wierzesiła szatanacel szatanapycha oślepiasumienie
2015-02-08 20:31

Moja szczerze umiłowana córko, gdy Duch Święty przenika te orędzia, Moje Słowo, tak jak to było podczas Mojego Czasu na ziemi, rozprzestrzenia się jak błyskawica. Szybkość z jaką Duch Święty rozprzestrzenia się jest poza możliwością zrozumienia śmiertelnego człowieka. I podczas, gdy Paraklet przez Moc Boga zstępuje na dusze tych wszystkich z pokornymi sercami, duch zła podąża wszędzie tam, gdzie jest on obecny.

Duch zła jest silniejszy niż wola człowieka, ale jest bezsilny wobec dzieci Boga, które Mu zaufały. Duch zła zawsze ma jeden motyw działania, a jest nim oszustwo. Szatan, wielki oszust, posłuży się pychą w duszy, aby przekonać człowieka, że jego błędne rozumowanie może dyktować mu, co jest dobre a co złe. Ofiara ta uwierzy, że ma kontrolę nad własnym losem, dlatego wiara takiego człowieka, a ma jej niewiele, będzie drugorzędna.

Wolność sumienia może prowadzić słabe dusze do odrzucenia istnienia Boga. Inne dusze, które przyjmują istnienie Boga, pozwolą, aby ich osobiste opinie dyktowały im własną interpretację tego Kim jest Bóg i w jaki sposób Bóg podchodzi do grzeszników. Zarówno jedni jak i drudzy odrzucą Autorytet Boga na rzecz tego, w co będą chcieli uwierzyć. Pycha doprowadzi ich do upadku.

Diabeł jest bardzo przebiegły i powie tym duszom "rób to, co mówi ci sumienie" i przekona ich, aby dali temu pierwszeństwo przed Słowem Bożym. O, jak łatwo manipulować człowiekiem, który z powodu grzechu pada ofiarą takiego oszustwa. Dosyć tego, powiadam, kim jesteś, abyś decydował, że wiesz więcej o Mnie ponad to, czego cię uczyłem? Moje Nauczanie jest jasne, precyzyjne i nigdy się nie zmieni. Jeśli nie potrafisz zaufać Słowu Boga, nie możesz Go naprawdę pokochać. Z własnej wolnej woli wybierasz to, w co wierzysz. Ale człowiek, który przekręca Słowo Boże, aby starannie dopasować je do własnej opinii o Moim Słowie i do zaspokojenia swoich własnych potrzeb, to człowiek, który ulegnie pokusie złego ducha.

Wszędzie, gdzie zachowywane jest Moje Słowo, diabeł będzie krążył czając się, by pożreć dusze, które będą bardziej ceniły swoje własne poglądy niż Słowo Boże. Każdy człowiek, który trwa mocno w Prawdzie dozna strasznych prób od oszusta, który nigdy nie ustanie w swoich wysiłkach, aby sprowadzić go na manowce. Wszędzie gdzie Duch Święty rozpostrze swoje skrzydła, tam zły duch podąży krok w krok. Nieugięty, sfrustrowany i zdeterminowany będzie dręczył te dusze, które zostały pobłogosławione Mocą Ducha Świętego.

Przekonacie się, że duch zła nie próbuje ingerować w dusze, które już opanował, ponieważ ich nie potrzebuje. Człowiek, który Mnie kocha i postępuje według Słowa Bożego jest na to narażony, bo to on jest najcenniejszą zdobyczą. Jednak nigdy nie wolno wam uwierzyć, że jesteście na tyle silni, abyście wytrzymali takie ataki na swoją wiarę, bo każdy z was jest grzesznikiem. I jako grzesznicy, jeśli nie będziecie regularnie oczyszczali swoich dusz przez spowiedź, wy też Mnie zdradzicie, bo nie będziecie wystarczająco silni, żebyście sami z siebie mogli wytrzymać naciski, by Mnie odrzucić.

Nigdy nie zapominajcie o tym, przed czym was ostrzegałem. Znajdujecie się w środku największej duchowej walki wszechczasów. Tylko najsprawniejsze, najsilniejsze i najczystsze dusze ją przetrwają.

Wasz Jezus