On kocha wszystkie swoje dzieci, bez względu na to, jak bardzo zasmucają Jego Syna, Jezusa Chrystusa.


Bóg Ojciec: Przyjmę każdą osobę, rasę, wyznanie i religię

wolna wolaostrzeżenie przed piekłemArmagedonOstrzeżenieBoże Prowadzenieprośba o zbawieniepróby wiarymiliardy nawróceń
2015-01-25 15:45

Moja najdroższa córko, przybliża się Moja interwencja, aby Moim dzieciom otworzyć oczy na Miłość Mojego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa.

Kocham wszystkie Moje dzieci i wezwę każdego mężczyznę, kobietę i dziecko w wieku powyżej siedmiu lat do Światła Miłosierdzia Mojego Syna. Przygotujcie się na Moją Interwencję, gdyż nastąpi ona szybciej niż myślicie i bądźcie wdzięczni za ten Wielki Dar. Walka duchowa, której jesteście świadkami w świecie objawia się na ziemi i dojdzie do bitwy między Moimi wrogami, którzy starają się uciszyć tych, którzy nie chcą być wciągnięci w kłamstwa, a tymi, którzy zdradzają Mojego Syna.

Gdy Ręka Mojej Sprawiedliwości opadnie, zostanie wypróbowana wiara tych, którzy twierdzą, że podążają za Moim Synem i tylko ci, którzy są zdecydowani, by iść za Krzyżem pozostaną na tyle silnymi, aby głosić Prawdę. Wkrótce zostaną zerwane pajęczyny i ukazany wam będzie pełen zakres waszego dziedzictwa. Moi wrogowie w większości odrzucą tę Interwencję i zacięcie będą walczyli do końca, zapierając się Jezusa Chrystusa.

Przyjmę każdą osobę, rasę, wyznanie i religię do Światłości Mojego Syna i wielu Go ujrzy. W rezultacie będzie to oznaczało, że wielu się nawróci i poprosi o prawo do życia wiecznego w Chwale Królestwa Mojego Syna na ziemi.

Obiecałem, że Mój Syn zajmie swoje Miejsce na Jego Tronie i to się stanie. Ci, którzy nie chcą stać się częścią Jego Królestwa, podejmą swoją decyzję opartą na wolnej woli, którą dałem każdemu z was.

Ja, wasz umiłowany Ojciec, Stwórca wszystkiego co jest i będzie, błagam, abyście nie zaprzepaścili swojego dziedzictwa przysługującego wam z urodzenia. Jeśli bowiem to zrobicie, zostaniecie pochłonięci przez szatana, który jest tak samo bezlitosny jak kłamliwy, oszukujący i oskarżający. Ofiarowany jest wam Dar, jakiego nie udzielono żadnemu pokoleniu przed wami i musicie się modlić, abyście otrzymali Łaski, by przyjąć Moją Dobroć.

Przyjdźcie do Światła, bo jeśli tego nie zrobicie, zostaniecie oślepieni przez ciemności na wieczność. To rozdarłoby Mi Serce na pół, ponieważ Ja nie chcę stracić żadnego z was.

Błogosławię was. Prowadzę was poprzez tę Świętą Misję, która dana jest wam przez Trójcę Świętą, tak jak przepowiedziano.

Wasz umiłowany Ojciec

Bóg Najwyższy