Dzieci, Ja kocham każdą duszę.


Wraz z mądrością przychodzi zdolność widzenia Prawdy

modlitwa za bliźnichbogactwotaktyka szatanaSakramentyakceptacja dla grzechujedna światowa religiazło jako dobroprześladowanie chrześcijaństwaśmierćBóg i Jego dziecimądrośćwychowanie dziecizakaz praktykowania wiarywylanie Ducha Świętego
2015-01-21 20:24

Moja szczerze umiłowana córko, mądrość jest Darem danym człowiekowi przez moc Ducha Świętego. Wszystkie bogactwa, władza i kamienie szlachetne znajdujące się na ziemi, które człowiek może zdobyć, są dla niego niczym, jeśli nie posiada on Daru mądrości.

Wraz z mądrością przychodzi zdolność widzenia Prawdy, którą Bóg przekazał ludzkości przez proroków. Mądrość jest niestety rzadkością w dzisiejszym świecie. Ulegając wszystkim rzeczom stworzonym przez człowieka dla człowieka, nie uda wam się zobaczyć tego wszystkiego, co jest ukryte pod warstwami kusząco kojących oparów, które spowijają świat z powodu pogoni człowieka za wszelkimi przyjemnościami, czynami, słowami i duchowym pobudzeniem nie pochodzącymi od Boga.

Człowiek przychodzi na ten świat nagi, wrażliwy i zdany na innych, aby go karmili i ubierali. Rodzi się on z duszą i ciałem, a odejdzie ze świata z niczym, także bez strojów, które go okrywają. Człowiek uczy się od człowieka, ale musi także uczyć się ze Słowa Bożego. Każda dodatkowa wiedza może być wielkim plusem, ale jeśli jest używana nierozważnie, może sprawić innym straszny ból. Jeśli wiedza jest wykorzystywana mądrze, może ona wypełniać Plan Boga, aby pomagać Jego dzieciom i je wychowywać.

Rodzaj ludzki jest oszukiwany jeśli chodzi o Prawdę. To wielkie oszustwo wysysa wiedzę i wysusza ducha ludzkiego. Grzech jest już nie tylko akceptowany, ale uchodzi za cnotę. Na cnotę teraz się krzywo patrzy, a wkrótce już samo publicznie wspomnienie Mojego Imienia będzie uznawane za przestępstwo.

Wpływ diabła deformuje ludzki umysł i wszystko wywraca do góry nogami. Diabeł jest przeciwieństwem Boga i gdy Bóg powie, że coś jest dobre, wtedy zły duch będzie was przekonywał, że to jest złe. To, co prawe zostanie uznane za błędne, a zły uczynek lub słowo zostaną uznane za prawidłowe. Wszelki grzech, który w oczach Boga jest godny pożałowania, zostanie usprawiedliwiony, a będzie to dotyczyło każdej formy zła.

O grzechu nigdy nie będzie się wspominać w nowym światowym kościele, który nadchodzi, a czyny dokonywane przez tych, którzy pragną podtrzymywać Słowo Boże staną się nielegalne. I tak zabraknie w społeczeństwie mądrości, Daru od Boga, ponieważ ludzki rodzaj przystanie na czyny, które są potępione przez Boga.

Jeśli świat mówi, że Słowo Boże powinno być ignorowane i nalega, byście brali udział w czynach, które stanowią grzech śmiertelny, wówczas nie będę mógł was uratować. Na człowieka wywierany jest nacisk, by przyklasnął każdemu przewrotnemu prawu, które odrzuca Słowo Boże i Moi wrogowie są niezwykle aktywni w zmienianiu biegu historii.

Wszystkie dobre rzeczy, które pochodzą z wiary chrześcijańskiej, wkrótce zanikną, aż przyjdzie dzień, kiedy będziecie prześladowani za przyjmowanie Świętych Sakramentów. Ale za każdym razem kiedy ci, którzy Mną gardzą dokonają niegodziwego czynu, Bóg wyleje swego Ducha na swoich, aby przeciwdziałać temu złu. Gdyby tego nie zrobił, byłaby niewielka nadzieja na ocalenie Jego dzieci z uścisku ciemności. Szatan ujawnia swoje wpływy w każdym zakątku świata. Ci, których uwodzi są jego chętnymi agentami i sprawia im uciechę łamanie każdego oporu ze strony ludu Bożego, by powalić świat na kolana. Jednak Bóg ze względu na swoją Miłość do was, sprawi, aby mądrość udzielona człowiekowi przez moc Ducha Świętego, stała się zbroją, której Jego wierni słudzy użyją do poprowadzenia ludzi z dala od oparów szatana.

Światło Boga będzie świeciło jasno pośród Jego ludu i pod Jego Opieką będą podtrzymywali Jego Słowo i prowadzili innych do Ducha mądrości. Dusze, które naprawdę Mnie znają, będą przyciągane do Bożego Daru mądrości, gdyż ona świeci jak słońce i przyniesie pociechę wszystkim Bożym ludziom, doznającym wzgardy, gdy otwarcie będą wyznawali swoją miłość do Boga.

Zło nie może pokonać, ani też nie pokona Daru mądrości, którego Bóg wkrótce udzieli tym wszystkim, którzy Go kochają. Wtedy nic nie stanie Bogu na drodze, gdy będzie On kroczył naprzód, by zebrać wszystkie narody w swoje Miłosierne i Bezpieczne Ramiona.

Wszystkie religie, wszystkie dusze, wszystkie narody otrzymają Dar mądrości. Ale będą mogli go przyjąć jedynie ci, którzy naprawdę kochają Boga, gdyż tylko dzięki ich miłości do Niego będą oni w stanie modlić się za tych, którzy nie chcą mieć z Nim nic do czynienia.

Wasz Jezus