Kocham was wszystkich, dzieci, z nieprzemijającą żarliwością. Niecierpliwie czekam na nasze spotkanie


Matka Zbawienia: Ludzie wybierają swoje przeznaczenie

ostrzeżenie przed piekłemfałszywa doktrynado duchowieństwamaterializmwładzaniewola grzechuakceptacja dla grzechuinne proroctwaodwaga w głoszeniu Prawdygrzech śmiertelnywarunek przebaczeniapolitykapiekłowierność prawdzieduszapróby wiaryRok 1967Dar Rozeznaniaświat nie toleruje Prawdy
2015-01-20 15:30

Moje drogie dzieci wkrótce nastąpi wielkie oszustwo, które opadnie na świat jak kurtyna. To oszustwo prawie zatrze Prawdę, ale pobłogosławieni Światłem Miłosierdzia Mojego Syna rozpoznają kłamstwa, które zakryją Słowo Boże.

Od czasu stworzenia człowieka, Bóg dopiero teraz dopuści, aby Jego wrogowie ulegli temu oszustwu - oszustwu, które ma tylko jeden cel. Jest nim zatarcie wszelkich śladów Boga w waszym społeczeństwie, aby ci wszyscy, którzy od Niego nie pochodzą zostali wywyższeni do wysokich pozycji na szczeblach władzy. Bóg dopuszcza to jako największy sprawdzian dla ludzkiego rodzaju, aby ustalić kto jest z Nim, a kto przeciw Niemu.

Świat popełnił poważne przestępstwa wobec mojego Ojca Przedwiecznego i nadal coraz głębiej pogrąża się w grzechu śmiertelnym. Wyświęceni słudzy, w tym księża, biskupi i kardynałowie, od ponad czterdziestu lat nie uczą dzieci Bożych Prawdy. Wielu z nich nie uznaje istnienia grzechu, ani nie ostrzega ludzi o poważnych zagrożeniach, jakie grzech śmiertelny przynosi duszom. Słudzy Boży mają jeden obowiązek, a jest nim pouczanie wiernych o wszystkim, co dotyczy moralności i ukazywanie duszom niebezpieczeństw jakie przynosi zaniechanie dobrego przeżywania życia. Grzech nie jest już określany jako największy wróg, który doprowadza do oddzielenia się człowieka od Boga.

Dzieci, Bóg nie chce was straszyć, ale też nigdy nie powinniście ulegać pokusie, by uwierzyć, że piekło nie istnieje, ponieważ ono istnieje. Ludzie wybierają swoje własne przeznaczenie i tym duszom które nie proszą Boga, by im przebaczył ich grzechy będzie bardzo trudno przejść przez bramy Królestwa mojego Syna.

Zawsze trzymajcie się Prawdy. Bóg objawił Prawdę przez swoich proroków. Nie odwracajcie się od Prawdy, gdyż jeśli to zrobicie, przyjmiecie fałszywą doktrynę i błędnie uwierzycie, że to otworzy wam bramy do waszego dziedzictwa.

Tak wielu ludzi tkwi w błędzie i wierzy, że troska o materialny dobrobyt dzieci Bożych jest wszystkim, co się liczy. Troszczcie się o swoje dusze, drogie dzieci, ponieważ każdy z was ją posiada i będzie ona istniała na wieki, bez względu na to czy będziecie mieszkali z moim Synem w Jego Królestwie czy będziecie od Niego odrzuceni. Nigdy nie zaniedbujcie własnych dusz, gdyż wtedy trudno będzie wam zjednoczyć się z moim Synem.

Prawda będzie żyła wiecznie, gdyż jest Słowem Bożym. Ono nigdy nie może się zmienić.

Wasza Umiłowana Matka

Matka Zbawienia